19. července 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pro studenty – opatření ke zpracování závěrečných prací v AR 2017/2018 · Categories: Nezařazené

Upozorňujeme studenty 2. roč. Bc. a 1. roč. NMgr. a také studenti, kteří již zpracovávají svou závěrečnou práci, že byly aktualizovány požadavky ke zpracování vč. závazných termínů pro postup a také instrukce ke zpracování závěrečných prací. Všechny dokumenty a informace naleznete v části Pro studenty > Bakalářské a diplomové práce. Studenti jsou povinni se uvedenými instrukcemi řídit a dodržovat pravidla a termíny postupu zpracování závěrečné práce.

Nabízená témata závěrečných prací pro AR 2017/18 budou zveřejněna na webu KRL v termínu stanovém harmonogramem příslušného akademického roku.

Studenti, kteří chtějí své závěrečné práce zpracovávat pod vedením členů KRL a obhajovat je na této katedře jsou povinni se před zahájením zpracování seznámit se všemi dokumenty, které se této problematiky týkají.

Comments closed