19. září 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k závěrečným pracím · Categories: Nezařazené

Upozorňujeme studenty na aktualizaci informací týkajících se zadávání, zpracování a odevzdávání závěrečných prací (bakalářských a diplomových), jejichž obhajoby budou probíhat na naší katedře. Všechny důležité informace vč. prezentace s platnými termíny odevzdání částí vaší práce s ohledem na plánovaný termín obhajoby naleznete v nabídce Pro studenty > Bakalářské a diplomové práce. Zde jsou také ke stažení opatření děkana fakulty, upravující tuto problematiku. Naleznete zde také formulář zadání BP/DP, který je nutno po dohodě s vybraným vedoucím práce vyplnit.

Comments closed