Nabídka krátkodových (zájmových) vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání (CŽV) Katedry rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Všechny nabízené akce jsou akreditovány MŠMT v rámci programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Nabídka vzdělávacích programů CŽV

Název programuGarant programuAdreditace DVPP č.j.
Platnost akreditace
Aktuální problémy výuky ruského jazykaPhDr. Rozboudová, Ph.D.556/2018-1-17302/2021
Rusky bez českého akcentuPhDr. Konečný, Ph.D.14219/2018-1-62906/2021
Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologiíPhDr. Konečný, Ph.D.1051/2017-1-21202/2020
Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazykaPhDr. Konečný, Ph.D.14219/2018-1-62906/2021
Zajímavá místa v RuskuPhDr. Konečný, Ph.D.16033/2019-1-693 06/2022
Formování komunikační kompetence v ruském jazyce na základní školePaedDr. Liptáková, Ph.D.16033/2019-1-693 06/2022
Moderní didaktika ruštiny jako dalšího cizího jazykaPhDr. Rozboudová, Ph.D.16033/2019-1-693 06/2022

Informace o jednotlivých vzdělávacích programech

Zajímavá místa v Rusku

Termín konání:

Místo konání: Magdaleny Rettigové 4, Praha 1

Délka programu: 8 hodin (splňuje podmínky pro financování z Šablon pro ZŠ a SŠ)

Číslo akreditace v rámci programu DVPP: 16033/2019-1-693

Lektorka: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.

Cena: 800 Kč

Ke stažení:

Formování komunikační kompetence v ruském jazyce na základní škole

Termín konání:

Místo konání: Magdaleny Rettigové 4, Praha 1

Délka programu: 8 hodin (splňuje podmínky pro financování z Šablon pro ZŠ a SŠ)

Číslo akreditace v rámci programu DVPP: 16033/2019-1-693

Cena: 800 Kč

Ke stažení:

Moderní didaktika ruštiny jako dalšího cizího jazyka

Termín konání:

Program bude realizován jako cyklus 4 seminářů v délce 6 hodin každý blok.

Téma – blok Čas
Jazykové prostředky – jejich místo a význam v komunikativně zaměřené výuce ruštiny, ústní úvodní kurz a počáteční nácvik azbuky na ZŠ a SŠ 6
Rozvoj řečových dovedností žáků na pozadí aktuálně nabízených učebních souborů pro výuku ruštiny 6
Rozvoj interkulturní komunikační kompetence žáků prostřednictvím ruských reálií 6
Aktuální problémy výuky ruštiny jako dalšího cizího jazyka – výuka žáků s SPU, projektové vyučování, hodnocení, využití informačních a komunikačních technologií 6

Místo konání: Magdaleny Rettigové 4, Praha 1

Délka programu: 24 hodin (splňuje podmínky pro financování z Šablon pro ZŠ a SŠ)

Číslo akreditace v rámci programu DVPP: 16033/2019-1-693

Lektoři: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D., PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.

Cena: 2500 Kč

Ke stažení:

Rusky bez českého akcentu

Termín konání:

Místo konání: Magdaleny Rettigové 4, Praha 1

Délka programu: 8 hodin (splňuje podmínky pro financování z Šablon pro ZŠ a SŠ)

Číslo akreditace v rámci programu DVPP: 14219/2018-1-629

Cena: 800 Kč

Ke stažení:

Aktuální problémy výuky ruského jazyka

Termín konání: 4. – 5. října 2019, přihlášky do 31. srpna 2018 prostřednictvím Centra CŽV

Místo konání: Magdaleny Rettigové 4, Praha 1

Délka programu: 16 hodin (splňuje podmínky pro financování z Šablon pro ZŠ a SŠ)

Číslo akreditace v rámci programu DVPP: 556/2018-1-173

Cena: 1000 Kč

Ke stažení:

Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologií

Termíny konání:

Místo konání: Magdaleny Rettigové 4, Praha 1

Délka programu: 8 hodin (splňuje podmínky pro financování z Šablon pro ZŠ a SŠ)

Číslo akreditace v rámci programu DVPP: 1051/2017-1-212

Cena: 1000 Kč

Ke stažení:

Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka

Termíny konání:

Místo konání: Magdaleny Rettigové 4, Praha 1, učebna R130

Délka programu: 8 hodin (splňuje podmínky pro financování z Šablon pro ZŠ a SŠ)

Číslo akreditace v rámci programu DVPP: 14219/2018-1-629

Cena: 800 Kč

Ke stažení: