Nabídka krátkodových (zájmových) vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání (CŽV) Katedry rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Všechny nabízené akce jsou akreditovány MŠMT v rámci programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Nabídka vzdělávacích programů CŽV

Název programu Garant programu Adreditace DVPP č.j.
Platnost akreditace
Aktuální problémy výuky ruského jazyka PhDr. Rozboudová, Ph.D. 556/2018-1-173 02/2021
Rusky bez českého akcentu PhDr. Konečný, Ph.D. 14219/2018-1-629 06/2021
Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologií PhDr. Konečný, Ph.D. 1051/2017-1-212 02/2020
Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka PhDr. Konečný, Ph.D. 14219/2018-1-629 06/2021

Informace o jednotlivých vzdělávacích programech

Rusky bez českého akcentu

Termín konání: 2. října 2018; přihlašování do 24. září 2019

Místo konání: Magdaleny Rettigové 4, Praha 1

Délka programu: 8 hodin (splňuje podmínky pro financování z Šablon pro ZŠ a SŠ)

Číslo akreditace v rámci programu DVPP: 14219/2018-1-629

Cena: 800 Kč

Ke stažení:

 

Aktuální problémy výuky ruského jazyka

Termín konání: 2019 – termín bude upřesněn

Místo konání: Magdaleny Rettigové 4, Praha 1

Délka programu: 16 hodin (splňuje podmínky pro financování z Šablon pro ZŠ a SŠ)

Číslo akreditace v rámci programu DVPP: 556/2018-1-173

Cena: 1000 Kč

Ke stažení:

 

Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologií

Termíny konání: 27. listopadu 2018; přihlašování do 12. listopadu 2018

Místo konání: Magdaleny Rettigové 4, Praha 1

Délka programu: 8 hodin (splňuje podmínky pro financování z Šablon pro ZŠ a SŠ)

Číslo akreditace v rámci programu DVPP: 1051/2017-1-212

Cena: 1000 Kč

Ke stažení:

 

Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka

Termíny konání: 5. února 2019 od 9:30

Místo konání: Magdaleny Rettigové 4, Praha 1, učebna R130

Délka programu: 8 hodin (splňuje podmínky pro financování z Šablon pro ZŠ a SŠ)

Číslo akreditace v rámci programu DVPP: 14219/2018-1-629

Cena: 800 Kč

Ke stažení: