Nabídka krátkodových (zájmových) vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání (CŽV) Katedry rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Všechny nabízené akce jsou akreditovány MŠMT v rámci programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Nabídka vzdělávacích programů CŽV

Název programu Garant programu Adreditace DVPP Platnost akreditace
Aktuální problémy výuky ruského jazyka PhDr. Rozboudová, Ph.D. 982/2015-1-179 02/2018
Rusky bez českého akcentu PhDr. Konečný, Ph.D. 36415/2015-1 12/2018
Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologií PhDr. Konečný, Ph.D. 1051/2017-1-212 02/2020

Informace o jednotlivých vzdělávacích programech

Rusky bez českého akcentu

Termín konání: 20. února 2018, 9:00 – 15:00

Místo konání: Magdaleny Rettigové 4, Praha 1, učebna R122

Délka programu: 6 hodin (nesplňuje požadavky MŠMT – Šablony)

Číslo akreditace v rámci programu DVPP: 36415/2015-1

Cena: 800,- Kč

Ke stažení:

 

Aktuální problémy výuky ruského jazyka

Termín konání:

Místo konání:

Délka programu: 16 hodin

Číslo akreditace v rámci programu DVPP:

Cena: 950,- Kč

Ke stažení:

 

Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologií

Termíny konání:

  • terý 23.01.2018 (aktuálně se přihlašujete na tento termín, aktuální stav: 14/20, zbývá 6 míst)

Místo konání:

  • 1/2018: Magdaleny Rettigové 4, Praha 1, PC učebna R013H

Délka programu: 8 hodin (splňuje podmínky pro financování z Šablon pro ZŠ a SŠ)

Číslo akreditace v rámci programu DVPP: 1051/2017-1-212

Cena: 1000,- Kč

Ke stažení: