Učební soubor Pojechali (H. Žofková, Z. Liptáková, K. Eibenová, J. Šaroch)

Pojechali1
Pojechali2
pojechali-rs
Pojechali3
Pojechali4
Pojechali5
Pojechali6
pojechalicitanka
pojechalicitanka2
pojechalicitanka3
pojechalizpevnik

Učební soubor Raduga po-novomu (S. Jelínek, L. F. Alexejeva, R. Hříbková, H. Žofková)

Raduga1
Raduga2
Raduga3
Raduga4
Raduga5

Ruština pro samouky (R. Hříbková, Z. Liptáková)

rusprosamouky1

Ruský jazyk v kostce (R. Hříbková, A. Hlaváček)

ruskyjazykvkostce

Ruská gramatika ve cvičeních (M. Csiriková)

gramatika-cviceni

Rusko-český právnický slovník (M. Csiriková)

rusko-cesky-pravnicky-slovnik

Rusko-český, česko-ruský slovník s důrazem na užití ve větách (M. Csiriková)

slovnik-rccr-vety

Odborný překlad v praxi – Cvičení texty pro rusisty (M. Csiriková)

odb-preklad-v-praxi

Odborný slovník rusko-český: ekonomika, politika, právo (M. Csiriková)

odborny-slovnik-rj

Ruská kultura v historickém kontextu (IX. – XX. stol.) (A. Hlaváček, T. I. Balakina)

Ruština v praxi (M. Csiriková)

Rustina_v_praxi_Csirikova

Odborný překlad v právní praxi (na rusko-českém materiále) (M. Csiriková)

odb_preklad_v_pr_praxi

Cvičení a úlohy z ruského pravopisu (H. Žofková)

Cvic_uloh_pravopis

Ruština učitele ruštiny (L. Rozboudová, X. Vicaire, J. Konečný)

RJ_obalka

Zrádná slova v ruštině: slovník rusko-českých homonym (M. Csiriková)

Zradna_slova

Praktická fonetika ruského jazyka pro budoucí učitele (J. Konečný)

Pr_fonetika

Fonetika a fonologie současného ruského jazyka: vybrané kapitoly (J. Konečný)

Ruský jazyk – Praktická cvičení a reálie I (Z. Liptáková, A. Hlaváček, R. Hříbková)

Ruský jazyk – Jazyková cvičení a reálie II: Rodina, zaměstnání, volný čas, kultura, sport (L. Rozboudová, J. Konečný)

Ruský jazyk – Jazyková cvičení a reálie III (A. Hlaváček, Z. Liptáková)

Moderní didaktika ruštiny jako dalšího cizího jazyka (L. Rozboudová, J. Konečný)