Informace o proběhlé konferenci Pražská rusistika 2013

V galerii si můžete prohlédnout fotografie z konference, která proběhla 18. dubna 2013 v Praze.

Recenzenti sborníku Pražská rusistika 2013

  • Doc. Elena Johnson
  • Doc. Lilia Nazarenko, CSc.
  • PhDr. Radka Hříbková, CSc.
  • PhDr. Lenka Havelková, Ph.D.

Aktualizace

  • 14. 10. 2013: probíhá jazyková korektura medailonů autorů, poté proběhne vydání a distribuce sborníku.
  • 26. 10. 2013: Vydavatelství Pedagogické fakulty UK v Praze vyrábí sborník
  • 07. 11. 2013: Sborníky byly rozeslány účastníkům konference

Dokumenty ke stažení