Informace o proběhlé konferenci Pražská rusistika 2014

V galerii si můžete prohlédnout fotografie z konference, která proběhla 10. dubna 2014 v Praze.

Recenzenti sborníku Pražská rusistika 2014

  • Doc. Elena Johnson
  • Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.
  • PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.

Aktualizace

  • 14. 10. 2014: probíhá jazyková korektura medailonů autorů, poté proběhne vydání a distribuce sborníku.
  • 20. 10. 2014: Vydavatelství Pedagogické fakulty UK v Praze vyrábí sborník
  • 20. 11. 2014: CD se sborníky rozesláno účastníkům konference a autorům příspěvků

Dokumenty ke stažení

Archiv – publikace

Článek o konferenci – časopis Cizí jazyky 5, roč. 57 (2013/2014)

Otevřít rukopis článku v PDF, str. 54-55

Článek o konferenci – časopis Русское слово 4/2014

PR2014-clanek1 PR2014-clanek2