Asistentská praxe – požadavky (aktualizováno pro ak. rok 2022/2023)

Garant asistentské praxe na KRL – PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.

Popis praxe:

Student má za úkol všestranně pomáhat učiteli v jeho činnosti. Asistence spočívá v pomoci učiteli při přípravě (vyhledávání textů, obrázků, videí, tvorba křížovek či jiných doplňkových materiálů, oprava testů a domácích úkolů), ale i při vlastní realizaci výuky (pomoc s plněním zadání slabším žákům, zejména při párové a skupinové práci dohled na realizaci úkolu žáky, číst texty k poslechu atd.).

Požadavky ke splnění praxe:

1) před nástupem na praxi student absolvuje moodle kurz Proškolení studentů před pedagogickými praxemi – https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3060, Heslo: BezpecnaPraxeN

Po splnění si student vytiskne osvědčení o absolvování kurzu a to vloží do portfolia.

2) Náplň praxe – Každý student by se zúčastní cca 10-12 hodin výuky, v níž bude asistovat, a v rámci cca 10-12 hodin bude pomáhat učiteli s přípravou na výuku. Samozřejmě rozložení není fixně dáno, klidně se může účastnit více hodin nebo naopak více pomáhat s přípravou, záleží spíše na možnostech školy, vše je na dohodě s vyučujícím. Celkový objem hodin na praxi je 20-24 hodin. V případě, že příslušný vyučující má stejný druhý aprobační obor, lze mu asistovat i ve výuce druhého oboru, tj. AJ nebo ČJ.

3) Termín splnění a odevzdání portfolia – Asistentská praxe není nijak časově vymezena, záleží tedy spíše na domluvě mezi vyučujícím a studentem, splnit povinnosti a odevzdat portfolia lze kdykoli, max. však do 14. 2. 2023. Student odevzdá přehled činnosti na praxi a následně se po předchozí domluvě dostaví k reflexi praxe.

Portfolio bude obsahovat:

  1. osvědčení o absolvování moodle kurzu
  2. přehled činnosti – tabulka (upravte si ji tak, aby vám vyhovovala), v níž bude zaznamenáno, při jaké výuce byl student přítomen, a dále budou vypsány a doloženy další související činnosti (viz anotace výše), splnění stvrdí vyučující svým podpisem
  3. vlastní reflexe praxe