Informace pro neoborové studenty, kteří mají zaspán předmět Cizí jazyk – ruština nebo Světový jazyk R v rámci svého studijního plánu nebo jako předmět z nabídky společného základu (bez ohledu na formu studia)

Informace ke zkouškám u předmětů:

Světový jazyk R OBUZ22009

Světový jazyk R OKBUZ22009

Cizí jazyk – ruština OKNZ0R141A

Cizí jazyk – ruština OPNZ0R141A

Vyučujícím (zkoušejícím) u těchto předmětů je PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (zuzana.liptakova(at)pedf.cuni.cz), kterou je třeba kontaktovat a domluvit se na jedné konzultaci, na které budou studentovi sděleny podrobné informace ke zkoušce.

Informace ke zkoušce u předmětu Cizí jazyk I: ruština OK0601119 (zimní semestr)

Předmět je určen pro studenty kombinované formy studia oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, vyučujícím (zkoušejícím) je PaedDr. Antonín Hlaváček (antonin.hlavacek(at)pedf.cuni.cz), všechny potřebné informace budou sděleny na setkání dle rozvhru.

Informace ke zkoušce u předmětu Cizí jazyk II: ruština OK0601139 (letní semestr)

Bude doplněno před začátkem LS.