Orientační praxe – požadavky (aktualizováno pro ak. rok 2022/2023)

Garant asistentské praxe na KRL – PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.

Paralelka je určena pro studenty oboru Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání.

Požadavky ke splnění praxe:

1) před nástupem na praxi student absolvuje moodle kurz Proškolení studentů před pedagogickými praxemi – https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3060, Heslo: BezpecnaPraxeN

Po splnění si student vytiskne osvědčení o absolvování kurzu, a to vloží do portfolia.

2) Náplň praxe – Praxe probíhá MIMO PRAHU, a to na Gymnáziu v Příbrami. Během praxe se student zúčastní minimálně dvou společných setkání na určené škole v určených termínech, kde se seznámí s vnitřním chodem školy a studenti společně navštíví několik náslechových hodin, které budou následně společně reflektovány. Student dále individuálně bude hospitovat na minimálně 10 dalších hodinách různých předmětů, k nimž zpracuje reflexi.

3) Termín splnění a odevzdání portfolia – kdykoli po ukončení praxe, max. však do 30. 11. 2022.

Portfolio bude obsahovat:

  1. osvědčení o absolvování moodle kurzu
  2. hospitační záznamy navštívených hodin
  3. vlastní reflexe praxe

4) Student se dostaví na závěrečný reflektivní seminář na fakultě dne 6.12.2022 dle rozvrhu v SIS.