Nabídka dlouhodových vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání (CŽV – na výkon povolání) Katedry rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Všechny nabízené akce jsou akreditovány MŠMT v rámci programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Nabídka vzdělávacích programů CŽV

Název programu Garant programu Adreditace DVPP Platnost akreditace
Doplňující didaktické studium ruského jazyka PhDr. Rozboudová, Ph.D. ANO 09/2017
Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2. stupeň ZŠ PhDr. Rozboudová, Ph.D. ANO 05/2018