V souladu s platnými předpisy UK a PedF UK probíhá přihlašování na zájmové vzdělávací programy výhradně prostřednictvím přihlášky ve studijním informačním systému (SIS).

Pro vyhledání požadovaného zájmového programu zadejte v přihlášce do pole Kód programu (třetí pole shora) čtyřmístný kód uvedený níže. Dále postupujte podle pokynů ve formuláři.

Přihlášky zpracovává Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

S dotazy týkajícími se přihlášky se můžete obracet na Ing. Janu Budskou (jana.budska(at)pedf.cuni.cz), s dotazy ke vzdělávacímu programu a jeho realizaci na jednotlivé garanty.

PŘIHLÁSIT SE NA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Název programuGarant programuKód programu
Aktuální problémy výuky ruského jazykaPhDr. Rozboudová, Ph.D.4885
Rusky bez českého akcentuPhDr. Konečný, Ph.D.2744
Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologiíPhDr. Konečný, Ph.D.3582
Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazykaPhDr. Konečný, Ph.D.4886
Zajímavá místa v RuskuPhDr. Konečný, Ph.D.5690
Formování komunikační kompetence v ruském jazyce na základní školePaedDr. Liptáková, Ph.D.5689
Moderní didaktika ruštiny jako dalšího cizího jazykaPhDr. Rozboudová, Ph.D.5686
Využití dětské literatury ve výuce ruštinyMgr. Vasilyeva, CSc.6917
Využití nástrojů Office 365 a Google Classroom ve výuce ruského jazykaPhDr. Konečný, Ph.D.6919