Vedení katedry

PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.

 • vedoucí katedry

publikační činnost

Emaillenka.rozboudova(at)pedf.cuni.cz
Konzultace po dohoděpracovna C119

PaedDr. Antonín Hlaváček

 • zástupce vedoucí katedry
 • koordinátor mobilit studentů
 • koordinátor studentů se speciálními potřebami

publikační činnost

Emailantonin.hlavacek(at)pedf.cuni.cz
Konzultace po dohoděpracovna C118

PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.

 • tajemník katedry
 • katedrální garant CŽV
 • rozvrh, zápis předmětů v SIS
 • koordinátor nákupu kancelářských potřeb
 • správce ESS na katedře

publikační činnost

Emailjakub.konecny(at)pedf.cuni.cz
Konzultace po dohoděpracovna C119

Interní pracovníci

doc. Natalia Ivanovna Getmanenko, CSc.

 • docent, mimořádný profesor UK

publikační činnost

Emailnatalia.getmanenko(at)pedf.cuni.cz ngetmanenko(at)gmail.com
Konzultace po dohoděpracovna C117

Mgr. Liudmila Hušková, CSc.

 • odborná asistentka

publikační činnost

Emailliudmila.huskova(at)pedf.cuni.cz
Konzultace po dohoděpracovna C118

Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.

 • odborná asistentka

publikační činnost

Emailelena.vasilyeva(at)pedf.cuni.cz
Konzultace po dohoděpracovna C117

Externí spolupracovníci

doc.PD Dr. phil. Markus Giger

 • docent, mimořádný profesor UK

publikační činnost

Emailmarkus.giger(at)ff.cuni.cz
Konzultace po dohoděpracovna C118 (v době vypsané výuky)

doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

 • docent

publikační činnost

Emailkorycankova(at)ped.muni.cz
Konzultace po dohoděpracovna C119 (v době vypsané výuky)

PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D.

 • odborná asistentka

publikační činnost

Emailzuzana.liptakova(at)pedf.cuni.cz
Konzultace po dohoděpracovna C118 (v době vypsané výuky)

Doktorandi

 • Mgr. Veronika Kaplanová, studium přerušeno