Nabídka programů celoživotního vzdělávání na katedře rusistiky a lingvodidaktiky

Zájmové programy CŽV

Aktuální nabídku seminářů vč. termínů konání a veškerých informací potřebných k přihlášení naleznete na webových stránkách Centra celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UK a také v univerzitním kalatogů programů CŽV.

Veškeré aktuální informace k jednotlivým programům vč. termínů přihlašování a konání naleznete na výše uvedených stránkách a budou také průběžně zveřejňovány v aktualitách (hlavní stránka webu katedry)

Název programuGarant programuAdreditace DVPP č.j. MSMT-Platnost akreditace
Aktuální problémy výuky ruského jazykaPhDr. Rozboudová, Ph.D.39837/2020-2-104301/2024
Rusky bez českého akcentuPhDr. Konečný, Ph.D.13891/2021-3-60109/2024
Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologiíPhDr. Konečný, Ph.D.1014/2023-2-19702/2027
Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazykaPhDr. Konečný, Ph.D.13891/2021-3-60109/2024
Zajímavá místa v RuskuPhDr. Konečný, Ph.D.6748/2022-3-39506/2025
Moderní didaktika ruštiny jako dalšího cizího jazykaPhDr. Rozboudová, Ph.D.6748/2022-3-39506/2025
Využití dětské literatury ve výuce ruštinyMgr. Vasilyeva, CSc.39837/2020-2-104301/2024
Využití nástrojů Office 365 a Google Classroom ve výuce ruského jazykaPhDr. Konečný, Ph.D.39837/2020-2-104301/2024

Programy na výkon povolání

Název programuGarant programuAdreditace DVPP č.j. MSMT-
Platnost akreditace
Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2. stupeň ZŠPhDr. Rozboudová, Ph.D.9202/2023-2 04/2027

S veškerými dotazy se můžete obracet na odborné garanty jednotlivých vzdělávacích programů nebo na Jakuba Konečného, garanta studia CŽV programů na katedře.