Elektronické publikace – ke stažení

 • bude doplněno

Online publikace

Publikace v autorství či spoluautorství členů katedry

 • Učební soubor Pojechali (H. Žofková, Z. Liptáková, K. Eibenová, J. Šaroch)
 • Učební soubor Raduga po-novomu (S. Jelínek, L. F. Alexejeva, R. Hříbková, H. Žofková)
 • Učební soubor Raduga plus (S. Jelínek, R. Hříbková, Z. Liptáková, H. Žofková)
 • Ruština pro samouky (R. Hříbková, Z. Liptáková)
 • Ruský jazyk v kostce (R. Hříbková, A. Hlaváček)
 • Ruská gramatika ve cvičeních (M. Csiriková)
 • Rusko-český právnický slovník (M. Csiriková)
 • Rusko-český, česko-ruský slovník s důrazem na užití ve větách (M. Csiriková)
 • Odborný překlad v praxi – Cvičení texty pro rusisty (M. Csiriková)
 • Odborný slovník rusko-český: ekonomika, politika, právo (M. Csiriková)
 • Ruská kultura v historickém kontextu (IX. – XX. stol.) (A. Hlaváček, T. I. Balakina)
 • Ruština v praxi (M. Csiriková)
 • Odborný překlad v právní praxi (na rusko-českém materiále) (M. Csiriková)
 • Cvičení a úlohy z ruského pravopisu (H. Žofková)
 • Zrádná slova v ruštině: slovník rusko-českých homonym (M. Csiriková)
 • Praktická fonetika ruského jazyka pro budoucí učitele (J. Konečný)
 • Ruský jazyk – Praktická cvičení a reálie I (Z. Liptáková, A. Hlaváček, R. Hříbková)
 • Ruský jazyk – Jazyková cvičení a reálie II: Rodina, zaměstnání, volný čas, kultura, sport (L. Rozboudová, J. Konečný)
 • Ruský jazyk – Jazyková cvičení a reálie III (A. Hlaváček, Z. Liptáková)
 • Moderní didaktika ruštiny jako dalšího cizího jazyka – jazykové prostředky (L. Rozboudová, J. Konečný)
 • Moderní didaktika ruštiny jako dalšího cizího jazyka – řečové dovednosti (L. Rozboudová)
 • Moderní didaktika ruštiny jako dalšího cizího jazyka – aktuální témata (L. Rozboudová, J. Konečný)
 • Ruský jazyk – Jazyková cvičení a reálie IV (Z. Liptáková, A. Hlaváček)