Aktuální informace – rozšiřující studium

Studium

Státní závěrečná zkouška v programu CŽV Ruský jazyk

A. Přihláška k závěrečné zkoušce:

  • Stáhnout, vyplnit a vytisknout přihlášku k závěrečné zkoušce
  • Vytištěnou přihlášku s dostatečným časovým předstihem (alespoň měsíc před zvoleným termínem SZZ) doručit na studijní oddělení Pedf UK (referentka – Bc. Karolína Krejčová, DiS.)
  • Současně také emailem informovat o odevzdání přihlášky garanta programu CŽV Jakuba Konečného

B. Termíny pro odevzdání závěrečné práce:

  • termín obhajoby práce v červnu – odevzdat do 20. dubna,
  • termín obhajoby práce v září – odevzdat do 20. června,
  • termín obhajoby práce v lednu – odevzdat do 20. listopadu.

Odkazy

Kontaktní informace

Všechny dotazy vám rád odpoví PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. – garant studia CŽV na Katedře rusistiky a lingvodidaktiky (email: jakub.konecny(at)pedf.cuni.cz)