Aktuální informace – rozšiřující studium

Studium

 • Studijní plán (připravujeme aktuální studijní plán od AR 2023/2024)
 • Okruhy k závěrečné zkoušce
 • Nabídka témat závěrečných prací
 • Pravidla KRL pro zpracování závěrečných prací v programu CŽV (aktuální verze v přípravě)
 • Pravidla KRL ke studiu programu CŽV Ruský jazyk (aktuální verze v přípravě)

Státní závěrečná zkouška v programu CŽV Ruský jazyk

A. Přihláška k závěrečné zkoušce:

 • Stáhnout, vyplnit a vytisknout přihlášku k závěrečné zkoušce
 • Vytištěnou přihlášku s dostatečným časovým předstihem (alespoň měsíc před zvoleným termínem SZZ) doručit na studijní oddělení Pedf UK (referentka – Bc. Karolína Krejčová, DiS.)
 • Současně také emailem informovat o odevzdání přihlášky garanta programu CŽV Jakuba Konečného

B. Termíny pro odevzdání závěrečné práce:

 • termín obhajoby práce v červnu – odevzdat do 20. dubna,
 • termín obhajoby práce v září – odevzdat do 20. června,
 • termín obhajoby práce v lednu – odevzdat do 20. listopadu.

Odkazy

Kontaktní informace

Všechny dotazy vám rád odpoví PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. – garant studia CŽV na Katedře rusistiky a lingvodidaktiky (email: jakub.konecny(at)pedf.cuni.cz)