Nabídka programů celoživotního vzdělávání na katedře rusistiky a lingvodidaktiky

Krátkodobé programy CŽV (zájmové vzdělávání)

Přihlašování probíhá pomocí online přihlášky

Název programu Garant programu Adreditace DVPP č.j.
Platnost akreditace
Aktuální problémy výuky ruského jazyka PhDr. Rozboudová, Ph.D. 982/2015-1-179 02/2018
Rusky bez českého akcentu PhDr. Konečný, Ph.D. 36415/2015-1-966 12/2018
Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologií PhDr. Konečný, Ph.D. 1051/2017-1-212 02/2020

„Dlouhodobé“ programy CŽV (na výkon povolání – rozšiřující, doplňující)

Přihlašování probíhá pomocí centrální přihlášky (lze odeslat v elektronické nebo tištěné podobě) – hradí se administrativní poplatek za přihlášku

Název programu Garant programu Adreditace DVPP č.j.
Platnost akreditace
Doplňující didaktické studium ruského jazyka PhDr. Rozboudová, Ph.D. 13356/2017-1 06/2020
Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2. stupeň ZŠ PhDr. Rozboudová, Ph.D. 13356/2017-1 06/2020

S veškerými dotazy se můžete obracet na odborné garanty jednotlivých vzdělávacích programů nebo na Jakuba Konečného, garanta studia CŽV programů na katedře.