Nabídka programů celoživotního vzdělávání na katedře rusistiky a lingvodidaktiky

Krátkodobé programy CŽV (zájmové vzdělávání)

Aktuální nabídka seminářů a veškeré informace potřebné k přihlášení – viz webové stránky Centra celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UK.

Název programu Garant programu Adreditace DVPP č.j.
Platnost akreditace
Aktuální problémy výuky ruského jazyka PhDr. Rozboudová, Ph.D. 556/2018-1-173 02/2021
Rusky bez českého akcentu PhDr. Konečný, Ph.D. 14219/2018-1 06/2021
Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologií PhDr. Konečný, Ph.D. 1051/2017-1-212 02/2020
Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka PhDr. Konečný, Ph.D. 14219/2018-1 06/2021

„Dlouhodobé“ programy CŽV (na výkon povolání – rozšiřující, doplňující)

Přihlašování probíhá pomocí centrální přihlášky (lze odeslat v elektronické nebo tištěné podobě) – hradí se administrativní poplatek za přihlášku

Název programu Garant programu Adreditace DVPP č.j.
Platnost akreditace
Doplňující didaktické studium ruského jazyka PhDr. Rozboudová, Ph.D. 13356/2017-1 06/2020
Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2. stupeň ZŠ PhDr. Rozboudová, Ph.D. 13356/2017-1 06/2020

S veškerými dotazy se můžete obracet na odborné garanty jednotlivých vzdělávacích programů nebo na Jakuba Konečného, garanta studia CŽV programů na katedře.