Formulář příhlášky se nachází níže pod textem souhlasu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já, níže uvedený/á,

tímto uděluji souhlas Univerzitě Karlově, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208 (dále jen „UK“), která je správcem osobních údajů všech fakult a součástí UK, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů uvedených v online přihlášce (jméno, příjmení, tituly, datum narození, místo narození, rodné číslo, email) za účelem jejich zpracování pro přípravu podkladů a dokladů k absolvování vzdělávacího programu v rámci celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě UK.

Souhlas uděluji na dobu 10 let.

Tento souhlas uděluji ze své vlastní a svobodné vůle a beru na vědomí, že jej mohu kdykoliv odvolat.

To mohu učinit zasláním e-mailu na adresu jakub.konecny@pedf.cuni.cz nebo osobní návštěvou v sídle správce.

Dále mám právo:

  • požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
  • požadovat odstranění svých osobních údajů,
  • požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé,
  • požadovat, aby nebyly moje osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost výše uvedených námitek,
  • podat stížnost u dozorového úřadu.

V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv mohu kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.

Souhlas uděluji elektronicky formou zaškrtnutí příslušného políčka v online přihlášce.

Více informací o ochraně osobních údajů na UK naleznete na webových stránkách univerzity.


 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pole označená (*) jsou povinná.
Přihlášku odešlete kliknutím na tlačítko "Odeslat" níže. Tlačítko je aktivní, po odeslání se zobrazí potvrzení o podání přihlášky.