Oblast vědeckého zájmu

Didaktika ruštiny jako (dalšího) cizího jazyka, současný ruský jazyk – fonetika a fonologie, morfologie, využití moderních technologií ve výuce ruštiny

Přehled publikační činnosti

Poslední aktualizace: 24. 09. 2023

A02. Vědecké články v zahraničních časopisech bez IF

 • KONEČNÝ, Jakub. Nekotorye problemy prosodii cheshskogo jazyka v sopostavlenii s russkim. Stephanos, 2015, 12 (4), 29-38. ISSN 2309-9917.
 • ROZBOUDOVÁ, Lenka – KONEČNÝ, Jakub – MARKOVA, Elena Michailovna. Školnye učebniki russkogo jazyka v Čechii segodnja: pljusy i minusy. Rusistika, 2019, 17 (1), 90-102. ISSN 2618-8163. DOI 10.22363/2618-8163-2019-17-1-90-102.
 • KONEČNÝ, Jakub – BARHUDAROVA, Elena Leonovna. Zvukovye sistemy russkogo i češskogo jazykov v kontekste obučenija čechov russkomu proiznošeniju. Профессорский журнал. Серия: Русский язык и литература. 2021, 3 (7), 39-46. ISSN 2687-0339.

A03. Vědecké články v českých a slovenských časopisech bez IF

 • KONEČNÝ, Jakub. K voprosu interferenciji i položitelnogo perenosa v processe obučenija russkomu jazyku v češskoj škole. Lingua viva, 2014, 10 (18), 32-42. ISSN 1801-1489.
 • KONEČNÝ, Jakub. Způsoby utváření fonetické gramotnosti žáků v průběhu studia ruského jazyka na střední škole. Lingua viva, 2013, 9 (16), 44-56. ISSN 1801-1489.
 • KONEČNÝ, Jakub. Ke vztahu vyučujících ruského jazyka k formování fonetické gramotnosti na základních a středních školách (II). Cizí jazyky: Časopis pro teorii a praxi, 2012, 55 (5), 19-23. ISSN 1210-0811.
 • KONEČNÝ, Jakub. Metodická koncepce utváření fonetické gramotnosti českých žáků středních škol v ruském jazyce. Cizí jazyky: časopis pro teorii a praxi, 2014, 57 (3), 3-10. ISSN 1210-0811.
 • KONEČNÝ, Jakub – VASILYEVA, Elena. Cheshsko-russkaja omonimija kak lingvodidakticheskaja problema. XLinguae, 2015, 8 (1), 57-67. ISSN 1337-8384.
 • KONEČNÝ, Jakub. Ke vztahu vyučujících ruského jazyka k formování fonetické gramotnosti na základních a středních školách (I). Cizí jazyky: Časopis pro teorii a praxi, 2012, 55 (4), 14-21. ISSN 1210-0811.
 • KONEČNÝ, Jakub – ROZBOUDOVÁ, Lenka. Fonetický test jako východisko pro rozvoj fonetické gramotnosti studentů učitelství ruského jazyka v pregraduálním vzdělávání. Cizí jazyky, 2015, 58 (5), 3-10. ISSN 1210-0811.
 • KONEČNÝ, Jakub. Realizace principu ústní báze v počáteční fázi výuky ruského jazyka žáků střední školy. Cizí jazyky, 2015, 58 (2), 4-13. ISSN 1210-0811.
 • KONEČNÝ, Jakub. Kognitivní přístup k utváření fonetické gramotnosti českých žáků v ruském jazyce. Didaktické studie, 2014, 6 (1, 2014), 156-168. ISSN 1804-1221.
 • ROZBOUDOVÁ, Lenka – KONEČNÝ, Jakub. Výběr učebního souboru jako jeden z problémů současné didaktiky ruštiny. XLinguae, 2017, 10 (1), 70-86. ISSN 1337-8384. DOI 10.18355/XL.2017.10.01.08.
 • KONEČNÝ, Jakub. Fonetický standard jako východisko pro utváření fonetické gramotnosti. Didaktické studie. 2019, 11 (1), 100-114. ISSN 1804-1221.
 • KONEČNÝ, Jakub. Výuka mluvené ruštiny na úrovni A1 v českém školním prostředí. Didaktické studie. 2022, 14 (2), 93-103. ISSN 1804-1221.

A04. Ostatní typy článků v odborných časopisech

 • KONEČNÝ, Jakub. Jednoduché ustálené komparace s antroponymy a spojkou jako – kak v češtině a v ruštině – recenze. Didaktické studie, 2014, 5 (2), 148-150. ISSN 1804-1221.
 • KONEČNÝ, Jakub. Je současný ruský jazyk opravdu v krizi?. Nová rusistika, 2012, 5 (1), 87-88. ISSN 1803-4950.
 • KONEČNÝ, Jakub. Morozov, V.E.: Metodika uroka russkogo jazyka kak inostrannogo. Lingua viva, 2013, 9 (16), 69-71. ISSN 1801-1489.
 • KONEČNÝ, Jakub. Hry ve výuce ruštiny – recenze. Cizí jazyky: časopis pro teorii a praxi, 2014, 57 (3), 47-48. ISSN 1210-0811.
 • KONEČNÝ, Jakub – KAMEDINA, Ludmila. Recenzija na učebnoe posobie „Kulturnaja istorija Rossii“. Концепт: философия, религия, культура. 2021, 5 (1), 196-199. ISSN 2541-8831. DOI 10.24833/2541-8831-2021-1-17-196-199.

B01. Vědecké monografie

 • ROZBOUDOVÁ, Lenka – KONEČNÝ, Jakub. Sovremennaja didaktika russkogo jazyka kak vtorogo inostrannogo : jazykovyje sredstva. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2018. Neuveden. 118 s. ISBN 978-80-246-4277-2.
 • ROZBOUDOVÁ, Lenka – KONEČNÝ, Jakub. Sovremennaja didaktika russkogo jazyka kak vtorogo inostrannogo: Izbrannyje aspekty obučenija russkomu jazyku v češskoj obrazovatelnoj srede. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2021, 146 s. ISBN 978-80-246-5075-3.

B04. Učební texty (knihy)

 • KONEČNÝ, Jakub. Praktická fonetika ruského jazyka pro budoucí učitele. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2015. 170 s. ISBN 978-80-7290-835-6.
 • KONEČNÝ, Jakub. Fonetika a fonologie současného ruského jazyka: vybrané kapitoly. [online] 1 vyd. Praha: Ústřední knihovna, Univerzita Karlova, 2017. 80 s. ISBN 978-80-88176-11-4.
 • ROZBOUDOVÁ, Lenka – KONEČNÝ, Jakub. Ruský jazyk – Jazyková cvičení a reálie II: Rodina, zaměstnání, volný čas, kultura, sport. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2017. 188 s. ISBN 978-80-7290-957-5.
 • KONEČNÝ, Jakub – ROZBOUDOVÁ, Lenka. Didaktika fonetiki i grafiki v pedagogičeskoj praktike. [online] 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedaogická fakulta, 2019, 71 s. ISBN 978-80-7603-134-0.
 • KONEČNÝ, Jakub. Morfologija sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka: vvedenie i glagol. [online] 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020, 63 s.
 • KONEČNÝ, Jakub. Morfologija sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka: imennyje časti reči, narečije, nepolnoznamenatelnyje časti reči. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021, 63 s. ISBN 978-80-7603-316-0.

C01. Kapitoly ve vědeckých monografiích

 • ROZBOUDOVÁ, Lenka – KONEČNÝ, Jakub. Fonetika a fonologie ruského jazyka. In: Fonetika a fonologie v přípravném vzdělávání učitelů. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, 2016, Filologické studie, s. 132-153. ISBN 978-80-246-3554-5.
 • VLČKOVÁ, Jana – ŠMEJKALOVÁ, Martina – ROZBOUDOVÁ, Lenka. Historická východiska fonetiky a fonologie v přípravném vzdělávání učitelů jazyků. In: Fonetika a fonologie v přípravném vzdělání učitelů. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, 2016, Filologické studie, s. 11-36. ISBN 978-80-246-3554-5.
 • ROZBOUDOVÁ, L., KONEČNÝ, J. Interdisciplinarita ve výuce ruského jazyka. In Interdisciplinarita ve výuce jazyků. Praha : Karolinum, 2021, s. 74–86.
 • KONEČNÝ, Jakub – ROZBOUDOVÁ, Lenka. Reflexe vývoje pregraduální přípravy učitelů ruského jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. In: AREA SLAVICA 4 (Současná rusistika a proměny univerzitního studia). 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2023, s. 153-163. ISBN 978-80-7599-379-3.

C03. Statě a příspěvky cizojazyčné v recenzovaných sbornících

 • KONEČNÝ, Jakub. Sovremennye UMK po russkomu jazyku kak inostrannomu dlja nachalnykh shkol v Chekhii. In: Aktualnyje problemy kommunikativnogo obrazovanija v 21 veke: sbornik naučnych statej po materialam VII meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. 1 vyd. Novokuzněck: RIC NFI KemGU, 2016, s. 121-126. ISBN 978-5-91797-153-7.
 • KONEČNÝ, Jakub. FONETIČESKAJA GRAMOTNOST I EË MESTO V PROCESSE OBUČENIJA RKI. In: Current issues of the Russian language teaching XIII. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 136-140. ISBN 978-80-210-9077-4. DOI 10.5817/CZ.MUNI.P210-9077-2018.

C04. Statě a příspěvky v nerecenzovaných sbornících

 • KONEČNÝ, Jakub. Význam a úloha učebnice při formování fonetické gramotnosti. In: Gramotnost ve škole. 1 vyd. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2013, s. nestránkováno. ISBN 978-80-905245-0-7.
 • KONEČNÝ, Jakub. Obuchenie intonacii russkogo jazyka v cheshskojj auditorii: problemy i vozmozhnye reshenija. In: Aktualnye problemy obuchenija russkomu jazyku kak inostrannomu i russkomu jazyku kak nerodnomu : sbornik statejj. 1 vyd. Moskva: IIU MGOU, 2016, s. 208-215. ISBN 978-5-7017-2544-5.
 • KONEČNÝ, Jakub. Principy postroenija korrektirovochnogo kursa russkogo proiznoshenija dlja chekhov. In: Filologicheskoe obrazovanie v 21 veke: problemy i sposoby ikh reshenija : sb. nauch. st. IX Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., 19 apr. 2017 g.. 1 vyd. Novokuzněck: M-vo obrazovanija i nauki Ros. Federacii, Novokuznec. in-t (fil) Kemerov. gos. un-ta. – Novokuzneck : NFI KemGU, 2017, s. 162-167. ISBN 978-5-8353-1992-3.
 • KONEČNÝ, Jakub. Problematika výslovnosti jako ukazatele kvality cizojazyčné výuky (na příkladu výuky ruskému jazyku). In: KVÍČALOVÁ, Marta – KONEČNÝ, Jakub. Reflexe kvality v doktorském pedagogickém výzkumu: recenzovaný sborník příspěvků z doktorské konference konané dne 21. května 2012 v Praze. 1 vyd. Brno: Tribun EU, 2012, s. 179-189. ISBN 978-80-263-0269-8.
 • KONEČNÝ, Jakub. Sopostavlenije fonetičeskich sistem kak sredstvo obučenija zvučaščej reči na uroke RKI. In: Rossica Olomucensia LIII: Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXII. Olomoucké dny rusistů – 04.-06.09.2013. 1 vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 95-98. ISBN 978-80-244-4077-4.
 • KONEČNÝ, Jakub. Sopostavlenije sistemy konsonantov v češskom i russkom jazykach kak sredstvo formirovanija fonetičeskou gramotnosti češskich učaščichsja vo vladeniji russkim jazykom. In: Kommunikativnaja kuľtura sovremennika: Teorija i praktika issledovanija: Materialy IV Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii (20 marta 2014 g., Novokuzneck). 1 vyd. Novokuzneck: RIO NFI KemGU, 2014, s. 110-116. ISBN 0-000-00000-0.
 • KONEČNÝ, Jakub. Principy postroenija korrektirovochnogo kursa russkogo proiznoshenija dlja chekhov. In: Novokuzněck: 2017,KONEČNÝ, Jakub. Obučenije russkomu jazyku v češskoj škole. In: Teorija i praktika formirovanija kommunikativnoj kuľtury: tradiciji i innovaciji. 1 vyd. Novokuzneck: RIO KuzGPA, 2013, s. 119-124. ISBN 978-5-85117-732-3.
 • KONEČNÝ, Jakub. Aktivnyje processy v fonetike sovremennogo russkogo jazyka na fone metodiki prepodavanija russkogo kak inostrannogo. In: Zborník príspevkov z konferencie Mladá rusistika – nové tendencie a trendy. 1 vyd. Bratislava: Stimul, 2012, s. 48-56. ISBN 978-80-8127-062-8.KONEČNÝ, Jakub. Kommunikativnyj potencial intonacionnych konstrukcij. Lingvodidaktičeskij aspekt.. In: Mladá rusistika – nové tendencie a trendy II. 1 vyd. Bratislava: Stimul, 2013, s. 56-65. ISBN 978-80-8127-088-8.
 • KONEČNÝ, Jakub. Testirovanije kak sredstvo formirovanija fonetičeskoj gramotnosti. In: Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku XI. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 97-102. ISBN 978-80-210-7546-7.
 • KONEČNÝ, Jakub. Vybrané aspekty dialogu kultur ve výuce ruštiny jako dalšího cizího jazyka. In: Dialog kultur VII : Materiály mezinárodní vědecké konference Hradec Králové – 22.-23. ledna 2013. 1 vyd. Hradec Králové: Garamon, s.r.o., 2013, s. 222-229. ISBN 978-80-86472-57-7.
 • KONEČNÝ, Jakub. Analýza učebních souborů pro střední školy z hlediska utváření fonetické gramotnosti českých žáků v ruském jazyce. In: KONEČNÝ, Jakub. Pražská rusistika 2013: recenzovaný sborník příspěvků z konference konané dne 18. dubna 2013 v Praze. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, s. 123-130. ISBN 978-80-7290-634-5.
 • KONEČNÝ, Jakub. Chyby ve výslovnosti českých žáků středních škol v ruském jazyce. In: Dialog kultur VIII: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Hradec Králové 20. – 21. ledna 2015. 1 vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015, s. 368-373. ISBN 978-80-7435-621-6.

C08. Kapitoly a hesla v populárně-naučných knihách, slovnících a encyklopediích

 • KONEČNÝ, Jakub. Russkoe slovesnoe udarenie v sopostavlenii s češskim. In: Sopostavitelnoe izučenie i prepodavanie russkogo jazyka kak inostrannogo: lingvističeskij, literaturovedčeskij i lingvodidaktičeskij aspekty. 1 vyd. Moskva: IIU MGOU, 2018, Neuveden, s. 6-13. ISBN 978-5-7017-2932-0.