Oblast vědeckého zájmu

Kulturologie, interkulturní komunikace, didaktika ruštiny jako (dalšího) cizího jazyka

Přehled publikační činnosti

A02. Vědecké články v zahraničních časopisech bez IF

  • ..

A03. Vědecké články v českých a slovenských časopisech bez IF

  • ..

A04. Ostatní typy článků v odborných časopisech

  • ..

B01. Vědecké monografie

  • ..

B04. Učební texty (knihy)

  • GETMANENKO, Natalia Ivanovna. Dallas – Moskva – Dallas. 1 vyd. Moskva: Russkij jazyk. Kursy., 2018. 66 s. ISBN 978-5-88337-711-1.

B05. Ostatní typy odborných knih

C01. Kapitoly ve vědeckých monografiích

  • ..

C03. Statě a příspěvky cizojazyčné v recenzovaných sbornících

  • ..

C04. Statě a příspěvky v nerecenzovaných sbornících

  • GETMANENKO, Natalia Ivanovna. Obučenie čteniju na inostrannom jazyke: kak prevratit interes v motivaciju?. In: Materialele conferintei stiintifice nationalecu participare internationala: Învățământ superior: tradiții, valori, perspective. 1 vyd. Chisinau: Univ. de Stat din Tiraspol, 2018, s. 161-164. ISBN 978-9975-76-248-9.
  • GETMANENKO, Natalia Ivanovna. Metapredmetnyj podchod pri podgotovke programmy povyšenija kvalifikacii učitelej-predmetnikov po russkomu jazyku kak nerodnomu v uslovijach polietničeskoj obrazovatelnoj sredy na osnove informacionnych technologij. In: Русский язык в школьном и вузовском обучении разным предметам: сборник статей. 1 vyd. Moskva: Корпорация «Российский учебник», 2018, s. 93-100. ISBN 0-000-00000-0.

C08. Kapitoly a hesla v populárně-naučných knihách, slovnících a encyklopediích

  • ..