05. února 2019 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozvrh předmětů Fonetika RJ II, Morfologie RJ I – letní semestr 2018/19 · Categories: Nezařazené

Rozvrh v letním semestru bude následující:
Skupina S1 – rodilí mluvčí:
Fonetika RJ II – přednáška: liché týdny (1. týden semestru a dále): 13:30, V122, sudé týdny (2. týden semestru a dále): 10:45, V122
Fonetika RJ II – seminář: JEN liché týdny (1. týden semestru a dále): 16:15, V122 – 90 minut
Morfologie RJ I – seminář: liché týdny (1. týden semestru a dále): 15:20, V122, sudé týdny (2. týden semestru a dále): 17:10, V122
Morfologie RJ I – přednáška: liché týdny (1. týden semestru a dále): 14:25, V122, sudé týdny (2. týden semestru a dále): 18:05, V122

Skupina S2 – Čeští studenti
Fonetika RJ II – přednáška: liché týdny (1. týden semestru a dále): 13:30, V122, sudé týdny (2. týden semestru a dále): 10:45, V122
Fonetika RJ II – seminář: každý týden: 9:50, S303
Morfologie RJ I – přednáška: liché týdny (1. týden semestru a dále): 14:25, V122, sudé týdny (2. týden semestru a dále): 18:05, V122

Lichými týdny jsou myšleny logické týdny semestru, tj. 1., 3., 5., 7., 9., 11.

Sudými týdny jsou myšleny logické týdny semestru, tj. 2., 4., 6., 8., 10., 12.

Konkrétní data naleznete v SIS.

Comments closed