08. října 2019 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nabídka témat závěrečných prací pro ak. rok 2019/2020 · Categories: Nezařazené

Student zpracuje v součinnosti s vedoucím práce Zadání bakalářské/diplomové práce, které odevzdá v písemné finální podobě do 15.1.2020 vedoucímu práce a zároveň mu ho pošle i v elektronické podobě.

Bakalářské práce

PaedDr. Antonín Hlaváček

 • Tvorba Ludmily Petruševské v českém literárním kontextu
 • Události roku 1968 a jejich ohlas v ruské literatuře.

PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.

 • Aktivní procesy v gramatice současného ruského jazyka (analýza vybraného jevu a jeho výskytu v psaném textu)
 • Blog jako prostor pro realizaci jazykové osobnosti (popis a analýza jazyka ruskojazyčných blogů)
 • Proměny ruské ortoepické a ortografické normy od 70. let 20. století do současnosti
 • Ruský konsonantismus v porovnání s českým
 • Komunikační potenciál intonace ruské řeči
 • Další témata možná po dohodě

PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D.

 • Oslovení v současné ruštině

PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D. 

 • Ruská a česká lidová slovesnost v porovnání (konkrétní oblast po dohodě, může být porovnání i s dalším jazykem)

Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.

 • Английская литература в переводах С.Я. Маршака.
 • Влияние европейского романтизма на творчество князя В.Ф. Одоевского.
 • История переводов романа „Отцы и дети“ И. С. Тургенева на чешский язык
 • Тема советского детства в произведениях Н. Носова.

doc. Mgr. Natalia Ivanovna Getmanenko, CSc.

Témata po dohodě

Diplomové práce

PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.

 • Systém úloh na procvičování zvukové stránky jazyka ve výuce ruského jazyka v českých školách (se zaměřením na obtížné jevy pro české žáky)
 • Systém fonetických cvičení: suprasegmentální prvky zvukové stránky ruského jazyka
 • Porovnání gramatického minima v učebních souborech pro výuku RJ pro úroveň B1 a požadavky ruského Standardu pro výuku ruštiny jako cizího jazyka
 • Analýza zadání na utváření a procvičování fonetické gramotnosti ve vybraných učebních souborech.
 • Porovnání způsobu realizace zřetele k mateřštině ve vybraných učebních souborech pro výuku ruského jazyka
 • Projektové vyučování ve výuce ruského jazyka
 • Další témata možná po dohodě

PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D.

 • Způsoby vyjádření zákazu v ruštině v porovnání s češtinou

PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.

 • Analýza vybraných učebních souborů (RJ + AJ/NJ/FJ) z pohledu sociokulturních znalostí a rozvoje interkulturní kompetence
 • Kompetence učitele CJ očima učitelů v praxi
 • Vybrané problémy začínajících učitelů CJ
 • Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v ruském jazyce
 • Uplatňování folklórních textů ve výuce CJ
 • Realizace průřezových témat ve výuce RJ
 • Rozvoj jednotlivých jazykových prostředků / řečových dovedností ve výuce RJ – tvorba výukových materiálů pro vybranou skupinu žáků
 • Práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami ve výuce RJ
 • Princip názornosti v současné výuce RJ
 • Téma po dohodě

Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.

 • Видоизменение жанра открытого письма в культуре XIX-XXI веков.
 • Стилистические ошибки и их виды в современных чешских русскоязычных изданиях.
 • Образ русского врага в американском кинематографе.
 • Путь русского интеллигента в современной русской литературе.
 • Тема дворового детства в произведениях М. Коршунова, Л. Улицкой, Б. Минаева.

doc. Mgr. Natalia Ivanovna Getmanenko, CSc.

Témata po dohodě

Comments closed