Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty UK pořádá ve čtvrtek 20. dubna 2023 v čase 14:00 – 17:00 hodin v učebně R209 (budova PedF UK, M. Rettigové 4)

46. celostátní seminář k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků

Více informací je uvedeno v přiložené pozvánce. Těšíme se na setkání s vámi.