Katedra rusistiky a lingvodidaktiky a Česká asociace rusistů zvou všechny zájemce z řad studentů, vyučujících a všech rusistů na mezinárodní konferenci Pražská rusistika 2014. Konference je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů v oblasti rusistiky.

Naplánováno je 24 vystopuení v lingvistické a literárněvědné sekci, vystoupí přednášející z ČR, Slovenska, Polska i Ruské federace.

Konference proběhne ve čtvrtek 10. dubna 2014 v budově Pedagogické fakulty UK v Praze (Magdalény Rettigové 4), zahájení je v 10:30 ve Velkém sále.

Bližší informace vč. anotací jednotlivých vystopuení budou zveřejněny na webu konference.

V případě dotazů se na nás můžete obrátit na emailu prazska.rusistika(at)gmail.com