1. září se vyhlašuje nábor na studium v Rusku pro akademický rok 2022/2023 na rozpočtovém základě  (na úkor státního rozpočtu Ruské federace). Cizinci mají právo si nezávisle vybrat vzdělávací instituci v Ruské federaci.

Učební osnovy a oblasti najdete na webových stránkách EDUCATION-IN-RUSSIA.COM

Přijímání se provádí podle osnov středního odborného, ​​vysokoškolského a doplňkového odborného vzdělávání
(druhé vysokoškolské vzdělání, zvyšování kvalifikace). Přijímání se provádí pro následující typy studia:

  • úplný průběh studia (bakalářské, magisterské, postgraduální, doktorské studium),
  • krátkodobé stáže (od jednoho semestru do jednoho roku),
  • Letní škola ruštiny jako cizího jazyka,
  • Letní škola ruského jazyka pro učitele ruštiny jako cizího jazyka.

Pro cizince, kteří neumí dostatečně rusky, je k dispozici přípravný roční kurz ruského jazyka. Žádosti mohou podávat občané České republiky – studenti, učitelé, akademičtí pracovníci i krajané žijící v České republice. Cizinec, který chce studovat v rámci kvóty, se musí zaregistrovat v informačním systému education-in-russia.com, vyplnit dotazník, poskytnout fotografii, sken pasu, sken dokladu o vzdělání (nebo potvrzení o období vzdělávání) a odeslat prostřednictvím informačního systému vyplněný dotazník ve stavu „Ke kontrole“.

V případě zájmu se můžete obracet na paní Liliu Lukyanovou, vedoucí oddělení školství, vědy a kultury RSVK (nauka@rsvk.cz).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.