Vzhledem k plánované nepřítomnosti J. Konečného v 1. a 2. týdnu semestru proběhne blokově výuka předmětů Seminář z ruské morfologie (2. ročník) a Gramatika I (1. ročník) – přednáška i seminář pro S1-rodilé mluvčí v úterý 15. 2. dle níže uvedeného rozvrhu, a to hybridně – tedy prezenčně na fakultě v učebně C112/C20 a současně online (odkaz bude přístupný v nově založených týmech v MS Teams, do kterých budete přidáni dle přihlášení na předmět).

12:00 – 14:15 Seminář z ruské morfologie (135 minut)

14:30 – 16:00 Gramatika I – přednáška (90 minut) – pro všechny studenty 1. ročníku

16:15 – 18:30 Gramatika I – seminář (135 minut)

Na uvedené časy bude naplánována výuka v kalendáři v MS Teams, současně bude probíhat výuka prezenčně na fakultě. V týmu v MS Teams budete mít odkaz na „hlasování“, kde Vás prosím o označení, zda se zúčastníte prezenčně nebo distančně.