Týká se zejména studentů 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku navazujícího magisterského programu. V případě zájmu o některé z témat neváhejte kontaktovat zamýšleného vedoucího práce.

Upozorňujeme, že počet míst u jednotlivých členů katedry je omezený a závisí na počtu aktuálně vedených prací. V případě vlastního tématu u diplomových prací mějte na paměti, že téma musí být didaktické (či mít alespoň didaktický přesah).