Katedra rusistiky a lingvodidaktiky přeje všem příjemné a klidné prožití vánočních svátků a do nadcházejícího roku mnoho zdraví, štěstí a úspěchů ve všech oblastech!