Téma: Umělá inteligence (AI) ve výuce cizích jazyků

Seminář se bude konat ve čtvrtek 16. května 2024 od 13:00 do16:00 hodin v učebně C107/C15 v budově Pedagogické fakulty, Celetná 13

Lektoři:

Mgr. et Mgr. Tomáš Botlík Nuc, Ph.D. (Katedra germanistiky, Pedagogická fakulta UK)

PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (Katedra rusistiky a lingvodidaktiky, Pedagogická fakulta UK)

Anotace semináře:

Seminář představí možnosti využití prvků umělé inteligence ve výuce cizích jazyků, a to jak z pohledu žáků, tak i vyučujících. Vybrané nástroje a ukázky budou demonstrovány na místě, účastníci mohou reflektovat možnosti jejich využití ve své praxi.

Přihlašujte se prosím zde: https://forms.office.com/e/B6QkTpd81n