Nabídka krátkodových (zájmových) vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání (CŽV) Katedry rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Všechny nabízené akce jsou akreditovány MŠMT v rámci programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Pod tabulkou s přehledem akreditovaných vzdělávacích programů naleznete podrobnosti o každém z nich. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na J. Konečného (jakub.konecny(at)pedf.cuni.cz), garanta CŽV na katedře. Dotazy administrativního charakteru (přihláška, náležitosti, dokumenty apod.) odpoví Ing. Jana Budská, referentka Centra celoživotního vzdělávání PedF UK (jana.budska(at)pedf.cuni.cz, telefon 221 900 342).

Přihlásit se můžete prostřednictvím online přihlášky buď na webu Centra celoživotního vzdělávání (z nabídky programů vyberte ten správný), případně rovnou přes centrální přihlášku UK kliknutím na odkaz v tabulce níže.

Aktuální nabídka vzdělávacích programů CŽV

Název programuGarant programuTermín konáníPřilášení doPřihláška
Zajímavá místa v RuskuPhDr. Konečný, Ph.D.18. 2. 20226. 2. 2022otevřít
Moderní didaktika ruštiny jako dalšího cizího jazykaPhDr. Rozboudová, Ph.D.1. 4. 2022
2. 4. 2022
29. 4. 2022
30. 4. 2022
13. 3. 2022otevřít

Informace o jednotlivých vzdělávacích programech

Zajímavá místa v Rusku

Cílem vzdělávacího programu je rozvoj nejen jazykových kompetencí účastníků, neboť vzdělávací program bude probíhat v ruském jazyce, ale zejména rozvoj sociokulturní a interkulturní kompetence (vč. interkulturní komunikační kompetence). Účastníci obdrží materiál se zeměvědným zaměřením, který jim pomůže rozšířit představy o geografii Ruska (zejména budou zahrnuty oblasti toponymie a frazeologie). Účastníci se seznámí s reáliemi a lingvoreáliemi, prakticky si vyzkouší práci s vybranými online zdroji, které budou moci dále využívat ve své pedagogické praxi.

Termín konání: 18. 2. 2022 – pozor, změna termínu konání

Místo konání: Celetná 13, Praha 1

Délka programu: 8 hodin (splňuje podmínky pro financování z Šablon pro ZŠ a SŠ)

Číslo akreditace v rámci programu DVPP: 16033/2019-1-693

Lektorka: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.

Cena: 800 Kč

Moderní didaktika ruštiny jako dalšího cizího jazyka

Rostoucí zájem žáků o ruštinu jako další cizí jazyk na základních i středních školách vyvolává požadavky na zvyšování kompetencí vyučujících ruského jazyka. Vedle jazykových kompetencí je třeba se zaměřit také na zkvalitňování didaktických kompetencí vyučujících, kteří musejí být schopni vyučovat ruský jazyk moderně v aktuálních vzdělávacích podmínkách. Cílem programu je seznámit vyučující s moderními trendy v didaktice ruštiny jako dalšího cizího jazyka v českém školním prostředí, přičemž důraz bude kladen zejména na zohlednění faktů, že ruština je vyučována výhradně jako další cizí jazyk a že se jedná o jazyk příbuzný češtině, což hraje v procesu výuky významnou roli. Absolventi vzdělávacího programu získají nejen nové a aktuální poznatky z oblasti didaktiky ruštiny, ale budou mít možnost také rozvíjet své didaktické kompetence.

Termíny konání: 1. 4., 2. 4., 29. 4., 30. 4. (pátek, sobota)

Program bude realizován jako cyklus 4 seminářů v délce 6 hodin každý blok.

Téma – blok Čas
Jazykové prostředky – jejich místo a význam v komunikativně zaměřené výuce ruštiny, ústní úvodní kurz a počáteční nácvik azbuky na ZŠ a SŠ 6
Rozvoj řečových dovedností žáků na pozadí aktuálně nabízených učebních souborů pro výuku ruštiny 6
Rozvoj interkulturní komunikační kompetence žáků prostřednictvím ruských reálií 6
Aktuální problémy výuky ruštiny jako dalšího cizího jazyka – výuka žáků s SPU, projektové vyučování, hodnocení, využití informačních a komunikačních technologií 6

Místo konání: Celetná 13, Praha 1

Délka programu: 24 hodin (splňuje podmínky pro financování z Šablon pro ZŠ a SŠ)

Číslo akreditace v rámci programu DVPP: 16033/2019-1-693

Lektoři: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D., PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.

Cena: 2500 Kč

Ke stažení: