Oblast vědeckého zájmu

Didaktika ruštiny jako (dalšího) cizího jazyka, stylistika ruského jazyka, didaktika literatury, ruská literatura a kultura, dětská literatura, lingvistická analýza textu.

Přehled publikační činnosti

A01. Vědecké články v zahraničních časopisech s IF

 • KYKALOVA M., VASILYEVA E. On the Problem of Categorizing Students Based on their Cognitive Styles and Teaching Strategies. In: Procedia-Social and Behavioral Sciences.(20 February 2015) International Educational Technology Conference, IETC 2014, 3-5 September 2014, Chicago, IL, USA. 2015, 176, 578-587. ISSN 1877-0428. DOI 10.1016/j.sbspro.2015.01.513

A02. Vědecké články v zahraničních časopisech bez IF

 • MAKAROVA, Elena. Realizacija ličnostogo potenciala učašichsja na urokach literatury. Obrazovanije v sovremennoj škole. Moskva 2001. 4, 20-26. ISSN 1609-7432.
 • VASILYEVA, Elena. Netradicionnyje formy uroka literatury „Ljudi kak ljudi … kvartirnyj vopros tol’ko isportil ich“. Urok literatury v 11 klasse (s elementami teatralizovannoj igry). Obrazovanije v sovremennoj škole. Moskva 2003, 10, 23-36. ISSN 1609-7432.
 • VASILYEVA, Elena. Čitajem rasskaz Andreja Platonova „Ješče mama“. Literatura. Priloženije k gazete „Pervoje sentjabrja“.Moskva: Izdatel’skij dom “ Pervoje sentjabrja“. 2007, 5. (online)
 • VASILYEVA, Elena, GETMANENKO, Natalija, KORICINSKA, Lucina. Novye prijemy podderžanija vysokoj motivacii při obučenii RKI. Journal of the centre of international education. Philology. Moskva. MGU 2013. 1, 124-129. ISSN 2074-8361

A03. Vědecké články v českých a slovenských časopisech bez IF

 • VASILYEVA, Elena. Filosofskaja problematika pověsti „Kotlovan“ A. Platonova čerez prizmu „dětskich“ rasskazov pisatělja. Opera Slavica: slavistické rozhledy. 2010, 20 (3), 26-33. ISSN 1211-7676.
 • VASILYEVA, Elena. K probleme perevoda russkich antroponomov na češskij jazyk. Opera Slavica: slavistické rozhledy. 2011, 21 (3), 11-21. ISSN 1211-7676.
 • VASILYEVA, Elena. Audiovizualnyj metod v obučenii RKI (Russkogo kak inostrannogo).  Lingua viva: odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku. Jihočeská univerzita. 2012. 8 (14), 41-50. ISSN 1801-1489.
 • VASILYEVA, Elena. Čerez semantiku onimov k „sokrovennomu čelověku“ A. Platonova. In: Rossica Olomucensia: ročenka katedry rusistiky na FF UP. Olomouc. Univerzita Palackého 2012, 1, 17-22. ISSN 0139-9268.
 • VASILYEVA, Elena – KONEČNÝ, Jakub. Cheshsko-russkaja omonimija kak lingvodidakticheskaja problema. XLinguae: European Scientific Language Journal. 2015, 8 (1), 57-67. ISSN 1337-8384.
 • VASILYEVA, Elena. Inversija kak chudožestvennyj prijom v poetike A.P. Platonova. Novaja rusistika. Brno. Česká asociace slavistů. 2017, 1, 61-68. ISSN 1803-4950 (print), ISSN 2336-4564 (online).

A04. Ostatní typy článků v odborných časopisech

 • BARTOŇOVÁ, Eliška, ŠMIDOVÁ, Lucie, VASILYEVA, Elena. Využití PenFriendu ve výuce cizích jazyků pro zrakově postižené. Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha. Univerzita Karlova 2013, 3, 256-258. ISSN 1211-2720.

B01. Vědecké monografie

 • ROZBOUDOVÁ, Lenka, VASILYEVA, Elena a kol. Волшебный свет детской литературы: Детская литература в контексте мировой культуры и обучения РКИ. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, 436 s. ISBN 978-80-7603-088-6.
 • ROZBOUDOVÁ, Lenka, Elena Anatoljevna VASILYEVA, Maria Raviljevna NENAROKOVA a kol. Волшебный свет детской литературы: Текст-образ-звук в детской литературе и обучении РКИ [online]. Praha: Univerzita Karlova Pedagogická fakulta, 2021 [cit. 2023-09-21]. ISBN 978-80-7603-299-6. Dostupné z: https://vydavatelstvi.pedf.cuni.cz/index.php/2022/02/08/eebook/

B04. Učební texty (knihy)

 • ROZBOUDOVÁ, L., GETMANENKO, N., VASILYEVA, E. Культурная история России. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 286 s. ISBN 978-80-7603-221-7.

В04. Učební texty (video)

 • VASILYEVA, Elena. Лекция „Герой нашего времени“ М. Ю. Лермонтова [online]. 2020, 2020-05-27 [cit. 2023-09-21]. Dostupné z: https://youtu.be/w3GlDNTD_SE
 • VASILYEVA, Elena. Николай Алексеевич Некрасов [online]. 2021, 2021-11-26 [cit. 2023-09-21]. Dostupné z: https://youtu.be/YqbZak4fqnk
 • VASILYEVA, Elena. Поэма Н. А. Некрасова „Кому на Руси жить хорошо“ [online]. 2021, 2021-11-25 [cit. 2023-09-21]. Dostupné z: https://youtu.be/4-D3-UHnH3w
 • VASILYEVA, Elena. Афанасий Афанасьевич Фет [online]. 2021, 2021-11-25 [cit. 2023-09-21]. Dostupné z: https://youtu.be/Q5QnGJeMgnY
 • VASILYEVA, Elena. Алексей Константинович Толстой [online]. 2021, 2021-11-24 [cit. 2023-09-21]. Dostupné z: https://youtu.be/YuazPcYQAug
 • VASILYEVA, Elena. Федор Иванович Тютчев [online]. 2021, 2021-11-24 [cit. 2023-09-21]. Dostupné z: https://youtu.be/A08tP5fXYFA
 • VASILYEVA, Elena. „Сказки“ М. Е. Салтыков-Щедрин [online]. 2021, 2021-11-23 [cit. 2023-09-21]. Dostupné z: https://youtu.be/3Oeze2Bl3-M
 • VASILYEVA, Elena. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [online]. 2021, 2021-11-23 [cit. 2023-09-21]. Dostupné z: https://youtu.be/k9eah5_qr40
 • VASILYEVA, Elena. Роман И. А. Гончарова „Обломов“ [online]. 2021, 2021-11-20 [cit. 2023-09-21]. Dostupné z: https://youtu.be/NCDy7Nk2l84
 • VASILYEVA, Elena. Иван Александрович Гончаров [online]. 2021, 2021-11-20 [cit. 2023-09-21]. Dostupné z: https://youtu.be/p55EGKbZGT8
 • VASILYEVA, Elena. Драма А. Н. Островского „Гроза“ [online]. 2021, 2021-11-20 [cit. 2023-09-21]. Dostupné z: https://youtu.be/wAblqLWQSIk
 • VASILYEVA, Elena. Александр Николаевич Островский [online]. 2021, 2021-11-18 [cit. 2023-09-21]. Dostupné z: https://youtu.be/0zRZQ4Fx_kc
 • VASILYEVA, Elena. Александр Исаевич Солженицын [online]. 2022, 2022-12-07 [cit. 2023-09-21]. Dostupné z: https://youtu.be/n__Ep2W696w
 • VASILYEVA, Elena. Михаил Афанасьевич Булгаков „Собачье сердце“ [online]. 2022, 2022-12-06 [cit. 2023-09-21]. Dostupné z: https://youtu.be/vwSkdESW3_8
 • VASILYEVA, Elena. Иван Алексеевич Бунин [online]. 2022, 2022-12-05 [cit. 2023-09-21]. Dostupné z: https://youtu.be/QfI3C-7IXM0
 • VASILYEVA, Elena. Михаил Александрович Шолохов [online]. 2022, 2022-12-04 [cit. 2023-09-21]. Dostupné z: https://youtu.be/zwKg-MURsJ8
 • VASILYEVA, Elena. Иосиф Александрович Бродский [online]. 2022, 2022-12-03 [cit. 2023-09-21]. Dostupné z: https://youtu.be/7skxTETO208

C01. Kapitoly ve vědeckých monografiích

 • VASILYEVA, Elena. „Oduchotvorennyj čelověk“ i „neoduševlennyj vrag“ v poetike A. Platonova (na primere analiza rasskaza „Vozvraščenije“). In Areálová slavistika a dnešní svět : monografie z filologicko-areálových studií. Brno: Tribun EU, 2010, s. 157-165.
 • VASILYEVA, Elena. Rabota nad portretom literaturnogo geroja v processe čtenija i izučenija rasskaza A. Platonova „Vozvraščenije“. In Čtenije i literaturnoje obrazovanije v informacionnom obščestve: Kollektivnaja monografija. Moskva: Moskovskij gumanitarnyj pedagogičeskij institut, 2011, s. 176-182.
 • VASILYEVA, Elena. Období velkých bouří: Reflexe velkého ruského přelomu v literatuře 21. století. In Historie, pamět’ a identita v současné světové a české proze. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelsví Karolinum, 2019, s. 97-117. ISBN 978-80-246-4474-5.
 • VASILYEVA, Elena. Детская литература в обучении РКИ. In Rozboudová, L. Vasilyeva, E. a kol. Волшебный свет детской литературы: Детская литература в контексте мировой культуры и обучения РКИ. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, s.13-40. ISBN 978-80-7603-088-6.
 • VASILYEVA, Elena, JELÍNKOVÁ, Romana. Читательские интересы чешских гимназистов. In Rozboudová, L. Vasilyeva, E. a kol. Волшебный свет детской литературы: Детская литература в контексте мировой культуры и обучения РКИ. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, s.78-93. ISBN 978-80-7603-088-6.

C02. Statě a příspěvky české a slovenské v recenzovaných sbornících

 • BARTOŇOVÁ, Eliška – VASILYEVA, Elena. Inovativní metody výuky ruského jazyka pro zrakově postižené. In: Humanistic foreing language teaching and learning. The First International Conference Humanistic Foreing Language Teaching and Learning I: Innovative methods and approaches. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2012. CD-R. s. 19-25. ISBN 978-80-558-0154-4.
 • BARTOŇOVÁ, Eliška – VASILYEVA, Elena. Možnosti výuky ruského jazyka pro zrakově postižené. In: Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky: XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. Tyflopedická konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012.  Online. s. 121-124. ISBN 978-80-244-3364-6.

C03. Statě a příspěvky cizojazyčné v recenzovaných sbornících

 • VASILYEVA, Elena. Modifikacija žanra svjatočnogo rasskaza v russkoj literature konca XX veka (na primere analyza proizvedenija V. Tokarevoj „Roždestvenskij rasskaz“).  Dialog kultur IV: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané ve spolupráci se Slavistickou společností Franka Wollmana při FF MU v Brně a Českou asociací rusistů: Hradec Králové 23.-24.1.2007. Univerzita Hradec Králové. Ústí nad Orlicí : Oftis, s. 251-255. ISBN 978-80-86845-73-9.
 • VASILYEVA, Elena. Rol‘ simvoliki nazvanij v raskrytii obraza „sokrovennogo čeloveka“ A. Platonova (na primere analiza rasskaza „Juška“). In Dialog kultur V.: mezinárodní vědecká slavistická konference. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2009, s. 646-652. ISBN 978-80-7405-045-9.
 • VASILYEVA, Elena. Semantika antroponimov v proizveděnijach N. V. Gogolja i problema ich perevoda na češskij jazyk. In Litteraria Humanitas XV. N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase (studie o živém dědictví). Brno: Tribun EU, 2010, s. 431-440. ISBN 978-80-7399-197-5.
 • VASILYEVA, Elena. Simvol detstva v poetike A. Platonova. In Rossica Olomucensia : sborník příspěvků z mezinárodní konference XX. Olomoucké dny rusistů 02.09.-04.09.2009. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, s. 341-345. ISBN 978-80-244-2515-3.
 • VASILYEVA, Elena. Rabota nad teoretiko-literaturnym ponjatijem „obraz-simvol“ na urokach literatury v 7 klasse (na primere analyza rasskaza A. Platonova „Neizvestnyj cvetok“). In Filologičeskoje obrazovanije škol’nikov: teorija i praktika; Sbornik naučno-metodičeskich trudov. Omsk : Variant-Omsk, 2011, s. 105-111. ISBN 978-5-904754-18-1.
 • VASILYEVA, Elena. K problematike poljarnosti ženskich obrazov v poeme N. V. Gogolja „Mertvyje duši“. In PŮŽA, Miroslav – KONEČNÝ, Jakub (eds.). Dialog kultur VI : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. Brno : Tribun EU, 2011. s. neuvedeno. ISBN 978-80-7399-199-9.
 • VASILYEVA, Elena. Tema ljubvi v tvorčestve A. Platonova (na primere analyza rasskaza „Reka Potudaň“). In: Dialog kultur VII.: Mezinárodní vědecká slavistická konference. Hradec Králové: Garamon, 2013. s. 345-357. ISBN 978-80-86472-57-7.
 • VASILYEVA, Elena. O meste povesti „Vij“ v gogolevskon nasledii i sovremennych interpretacijach v kino. In: ROSSICA OLOMUCENSIA LIII. Sborník příspěvku z mezinárodní konference XXII. Olomoucké dny rusistů-04.-06.09.2013. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. s. 219-223. ISBN 978-80-244-4077-4.

C04. Statě a příspěvky v nerecenzovaných sbornících

 • MAKAROVA, Elena. „Oduchotvorennyje“ mechanizmy-simvoly v jazyke proiyvedenij A. P. Platonova kak sposob realizacii avtorskoj pozicii. In Aktual’nyje problemy obrazovanija: Nauka i prosveščenije. Učenyje zapiski Ul’janovskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Obrazovanije. Vyp. 1(5). Uljanovsk: UlGPU, 2001. s. 135-139.
 • MAKAROVA, Elena. Realizacija ličnostnogo potenciala učašichsja na urokach literatury čerez netradicionnyje formy uroka. In SMIRNOVA I. F.(ed.) Pedagogika i psichologija vospitanija. Materialy regional’noj naučno-praktičeskoj konferencii. Penza: IPKiPRO, 2001. s.15-20.
 • VASILYEVA, Elena – PRANCOVA, Galina. Rabota s detal’ju kak sredstvo postiženija nravstvennych problem v rasskaze A. P. Platonova „Vozvrascenije“. In PETRIEVA, L. I.(ed.) „V načale bylo slovo“: Meždunarodnyj sbornik naučno-metodičeskich trudov pamjati slavjanskich prosvetitelej svjatych ravnoapostol’nych Kirilla i Mefodija. Uljanovsk: UlGPU, 2005. s.163-168.
 • VASILYEVA, Elena. Sistema raboty nad proizvedenijami A. Platonova v 5-11 klassach. In PRANCOVA, G. V.(ed.) Problemy izučenija literatury v vuze i škole. Materialy Vserossijskoj naučno-praktičeskoj konferencii. Penza 12.-13.10.2006. Penza: PGPU, 2006. s.133-142. ISBN 5-94321-068-7.
 • VASILYEVA, Elena. Ideja „Žizni so vsemi i dlja vsěch“ v kontekste sopostavlenija povesti „Kotlovan“ s „detskimi“ rasskazami A. Platonova. In KOCHANOVA, V. –PUSTOVIT, M.(eds.) Russkij jazyk i literatura: problemy izučenija i prepodavanija. Mežvuzovskij sbornik naučnych trudov. Materialy IX Vinogradovskich čtenij. Moskva: MGPU, 2006. s. 93-96. ISBN 5-8396-0134-9.
 • VASILYEVA, Elena. Kto takoj Voščev? Čerez antroponim k obrazu geroja.. In Aktual’nyje problemy filologičeskogo obrazovanija: nauka – vuz – škola: Materialy Vserossijskoj naučno-praktičeskoj konferencii s meždunarodnym učastijem. Rusko, Penza : PGPU im. Belinskogo, 2010, s. 44 – 47. ISBN neuvedeno.
 • VASILYEVA, Elena. Čechovskije reminiscencii v sovremennoj literature. Tema „futljara“ v rasskazach Vjačeslava P’jecucha. In: Od Modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX-XXI wieku. Tom jubileuszowy dedykowany profesor Halinie Waszkielewicz. Krakow: Skriptum, 2014. s. 647-655. ISBN 978-83-64028-47-2.