23. října 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Den otevřených dveří na Slovanském ústavu AV ČR · Categories: Nezařazené

SLOVANSKÝ ÚSTAV AV ČR

zve všechny zájemce na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2017

Místo konání: Valentinská 1, 110 00 Praha 1

Datum a doba konání: středa 8. 11. 2017, 10.00 – 16.00

Kontakt: PhDr. Iveta Krejčířová, 224800274, e-mail: krejcirova@slu.cas.cz

Registrace: není nutná

Témata exkurzí:

Knihovna Slovanského ústavu

výstavka nových publikací vydaných Slovanským ústavem, seznámení s fondy a s provozem knihovny, časopisy Slavia, Byzantinoslavica, Germanoslavica;

– možnost zakoupit si některé z ústavních publikací

Oddělení dějin slavistiky a slovanských literatur

aktuální úkoly soudobé literární vědy zaměřené na evropské a slovanské literatury; katalog Slavik; výzkum ruské emigrace v meziválečném Československu

Oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie

od lístečků k elektronické databázi – způsoby zpracování překladových slovníků (rusko-český, slovinsko-český); bulharská neologie; ukrajinská dialektologie (Zakarpatí)

Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie

Slovanský ústav jako centrum českého výzkumu staroslověnštiny: díla staroslověnské lexikografie, digitalizace staroslověnských slovníků, edice staroslověnských a církevněslovanských památek, výzkum staroslověnského písemnictví na Velké Moravě a v Čechách.

Více informací na www.slu.cas.cz nebo http://www.facebook.com/SlovanskyUstav

Comments closed