Katedra rusistiky a lingvodidaktiky přeje všem příjemné a klidné prožití vánočních svátků a do nadcházejícího roku mnoho zdraví, štěstí a úspěchů ve všech oblastech!

Dne 3. 12. 2023 proběhla rozsáhlejší aktualizace webových stránek. V souvislostí s tím upozorňujeme zejména studenty 2. ročníku navazujícího magisterského studia na povinnost zaslat vypracované portfolio materiálů k SZZ členům komise nejpozději 7 dnů před termínem zkoušky, na který jsou přihlášeni.

Týká se zejména studentů 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku navazujícího magisterského programu. V případě zájmu o některé z témat neváhejte kontaktovat zamýšleného vedoucího práce.

Upozorňujeme, že počet míst u jednotlivých členů katedry je omezený a závisí na počtu aktuálně vedených prací. V případě vlastního tématu u diplomových prací mějte na paměti, že téma musí být didaktické (či mít alespoň didaktický přesah).

VPŠ a SPŠ MV v Praze hledá vhodného uchazeče na pozici:

Učitel / učitelka ruského jazyka

Náplň práce:

  • výuka ruského jazyka pro dospělé v malých skupinách
  • podíl na tvorbě studijních materiálů a zkušebních testů
  • příprava a realizace jazykových zkoušek všech úrovní SERR pro jazyky

Požadujeme:

  • absolvováno magisterské studium učitelství ruského jazyka pro SŠ
  • v případě rodilého mluvčího alespoň ukončené vysokoškolské vzdělání
  • výhodou je všeobecná informační gramotnost
  • orientace v moderních didaktických technologiích a zkušenost s tvorbou testů
More »

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty UK pořádá ve čtvrtek 20. dubna 2023 v čase 14:00 – 17:00 hodin v učebně R209 (budova PedF UK, M. Rettigové 4)

46. celostátní seminář k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků

Více informací je uvedeno v přiložené pozvánce. Těšíme se na setkání s vámi.

V úterý 11. 10. 2022 bude výuka dr. Konečného upravena následujícím způsobem:

Gramatika RJ II – přednáška bude probíhat v učebně C204/C4 od 7:10 hodin

Oborová didaktika RJ IIIseminář od 9:50 probíhá dle rozvrhu, vyučující PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D. Seminář od 11:40 je zrušen a bude nahrazen po dohodě se studenty.

Fonetika a fonologie RJ – přednáška bude probíhat v učebně C105/C14 od 17:10 hodin.

Fonetika a fonologie RJ – semináře budou probíhat v učebně C105/C14 od 17:55 hodin společně pro obě seminární skupiny.

O změně byli studenti opakovaně informováni také emailem.

V podzimním termínu proběhnou státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací dle následujícího rozpisu.

úterý 13. 9. od 10:00 hodin – obhajoby závěrečných prací + diplomní státní závěrečná zkouška

úterý 20. 9. od 10:00 hodin – nediplomní státní závěrečná zkouška

Pozvánky ze SIS obdrží přihlášení studenti po uzavření termínu pro přihlašování. Upozorňujeme studenty na nutnost dodržení termínu odevzdání závěrečné práce v SIS v příslušném termínu. Po jeho uplynutí již není možné práci odevzdat, zpoždění nelze omluvit. V případě, že student neodevzdá práci včas, nemůže probíhat obhajoba.