V podzimním termínu proběhnou státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací dle následujícího rozpisu.

úterý 13. 9. od 10:00 hodin – obhajoby závěrečných prací + diplomní státní závěrečná zkouška

úterý 20. 9. od 10:00 hodin – nediplomní státní závěrečná zkouška

Pozvánky ze SIS obdrží přihlášení studenti po uzavření termínu pro přihlašování. Upozorňujeme studenty na nutnost dodržení termínu odevzdání závěrečné práce v SIS v příslušném termínu. Po jeho uplynutí již není možné práci odevzdat, zpoždění nelze omluvit. V případě, že student neodevzdá práci včas, nemůže probíhat obhajoba.

JAZYKOVÉ KURZY PRO DĚTI CIZINCE MIGRUJÍCÍ Z UKRAJINY 2022

Kurzy jsou zaměřeny na podporu intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 14 až 18 let migrující z Ukrajiny. Účelem kurzu je zejména zvýšit jazykové dovednosti v českém jazyce a eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka. Cílem této aktivity je poskytnout dětem cizincům intenzivní výuku češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) a odstranit zásadní bariéru dítěte s odlišným mateřským jazykem při dosažení školního úspěchu a podpořit úspěšné začlenění a adaptování se v kolektivu vrstevníků. Kurz může probíhat kdykoliv během dne.

Více informací v souboru níže. Zkušenosti s výukou NEJSOU nezbytné.

Vzhledem k plánované nepřítomnosti J. Konečného v 1. a 2. týdnu semestru proběhne blokově výuka předmětů Seminář z ruské morfologie (2. ročník) a Gramatika I (1. ročník) – přednáška i seminář pro S1-rodilé mluvčí v úterý 15. 2. dle níže uvedeného rozvrhu, a to hybridně – tedy prezenčně na fakultě v učebně C112/C20 a současně online (odkaz bude přístupný v nově založených týmech v MS Teams, do kterých budete přidáni dle přihlášení na předmět).

12:00 – 14:15 Seminář z ruské morfologie (135 minut)

14:30 – 16:00 Gramatika I – přednáška (90 minut) – pro všechny studenty 1. ročníku

16:15 – 18:30 Gramatika I – seminář (135 minut)

Na uvedené časy bude naplánována výuka v kalendáři v MS Teams, současně bude probíhat výuka prezenčně na fakultě. V týmu v MS Teams budete mít odkaz na „hlasování“, kde Vás prosím o označení, zda se zúčastníte prezenčně nebo distančně.

1. září se vyhlašuje nábor na studium v Rusku pro akademický rok 2022/2023 na rozpočtovém základě  (na úkor státního rozpočtu Ruské federace). Cizinci mají právo si nezávisle vybrat vzdělávací instituci v Ruské federaci.

Učební osnovy a oblasti najdete na webových stránkách EDUCATION-IN-RUSSIA.COM

Přijímání se provádí podle osnov středního odborného, ​​vysokoškolského a doplňkového odborného vzdělávání
(druhé vysokoškolské vzdělání, zvyšování kvalifikace). Přijímání se provádí pro následující typy studia:

  • úplný průběh studia (bakalářské, magisterské, postgraduální, doktorské studium),
  • krátkodobé stáže (od jednoho semestru do jednoho roku),
  • Letní škola ruštiny jako cizího jazyka,
  • Letní škola ruského jazyka pro učitele ruštiny jako cizího jazyka.

Pro cizince, kteří neumí dostatečně rusky, je k dispozici přípravný roční kurz ruského jazyka. Žádosti mohou podávat občané České republiky – studenti, učitelé, akademičtí pracovníci i krajané žijící v České republice. Cizinec, který chce studovat v rámci kvóty, se musí zaregistrovat v informačním systému education-in-russia.com, vyplnit dotazník, poskytnout fotografii, sken pasu, sken dokladu o vzdělání (nebo potvrzení o období vzdělávání) a odeslat prostřednictvím informačního systému vyplněný dotazník ve stavu „Ke kontrole“.

V případě zájmu se můžete obracet na paní Liliu Lukyanovou, vedoucí oddělení školství, vědy a kultury RSVK (nauka@rsvk.cz).

S ohledem na nejistou situaci a epidemiologický vývoj nebude katedra rusistky a lingvodidaktiky v průběhu zimního semestru akademického roku 2021/20200 (tedy říjen – prosinec 2021) realizovat zájmové programy s akreditací DVPP. V případě, že to situace dovolí, budou nabídnuty termíny programů v lednu a únoru 2022 a následně v průběhu letního semestru.

Tato informace se netýká realizace programu na výkon povolání „Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ“, který probíhá dle platného harmonogramu.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.