Vzhledem k plánované nepřítomnosti J. Konečného v 1. a 2. týdnu semestru proběhne blokově výuka předmětů Seminář z ruské morfologie (2. ročník) a Gramatika I (1. ročník) – přednáška i seminář pro S1-rodilé mluvčí v úterý 15. 2. dle níže uvedeného rozvrhu, a to hybridně – tedy prezenčně na fakultě v učebně C112/C20 a současně online (odkaz bude přístupný v nově založených týmech v MS Teams, do kterých budete přidáni dle přihlášení na předmět).

12:00 – 14:15 Seminář z ruské morfologie (135 minut)

14:30 – 16:00 Gramatika I – přednáška (90 minut) – pro všechny studenty 1. ročníku

16:15 – 18:30 Gramatika I – seminář (135 minut)

Na uvedené časy bude naplánována výuka v kalendáři v MS Teams, současně bude probíhat výuka prezenčně na fakultě. V týmu v MS Teams budete mít odkaz na „hlasování“, kde Vás prosím o označení, zda se zúčastníte prezenčně nebo distančně.

1. září se vyhlašuje nábor na studium v Rusku pro akademický rok 2022/2023 na rozpočtovém základě  (na úkor státního rozpočtu Ruské federace). Cizinci mají právo si nezávisle vybrat vzdělávací instituci v Ruské federaci.

Učební osnovy a oblasti najdete na webových stránkách EDUCATION-IN-RUSSIA.COM

Přijímání se provádí podle osnov středního odborného, ​​vysokoškolského a doplňkového odborného vzdělávání
(druhé vysokoškolské vzdělání, zvyšování kvalifikace). Přijímání se provádí pro následující typy studia:

  • úplný průběh studia (bakalářské, magisterské, postgraduální, doktorské studium),
  • krátkodobé stáže (od jednoho semestru do jednoho roku),
  • Letní škola ruštiny jako cizího jazyka,
  • Letní škola ruského jazyka pro učitele ruštiny jako cizího jazyka.

Pro cizince, kteří neumí dostatečně rusky, je k dispozici přípravný roční kurz ruského jazyka. Žádosti mohou podávat občané České republiky – studenti, učitelé, akademičtí pracovníci i krajané žijící v České republice. Cizinec, který chce studovat v rámci kvóty, se musí zaregistrovat v informačním systému education-in-russia.com, vyplnit dotazník, poskytnout fotografii, sken pasu, sken dokladu o vzdělání (nebo potvrzení o období vzdělávání) a odeslat prostřednictvím informačního systému vyplněný dotazník ve stavu „Ke kontrole“.

V případě zájmu se můžete obracet na paní Liliu Lukyanovou, vedoucí oddělení školství, vědy a kultury RSVK (nauka@rsvk.cz).

S ohledem na nejistou situaci a epidemiologický vývoj nebude katedra rusistky a lingvodidaktiky v průběhu zimního semestru akademického roku 2021/20200 (tedy říjen – prosinec 2021) realizovat zájmové programy s akreditací DVPP. V případě, že to situace dovolí, budou nabídnuty termíny programů v lednu a únoru 2022 a následně v průběhu letního semestru.

Tato informace se netýká realizace programu na výkon povolání „Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ“, který probíhá dle platného harmonogramu.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Na stránce Pro studenty > Bakalářské a diplomové práce jsou k dispozici aktuální informace k procesu zadání tématu závěrečné práce (pro studenty 2. ročníku Bc. a 1. ročníku NMgr. oboru) a také ke zpracování závěrečných prací na katedře rusistiky a lingvodidaktiky.

Nabídka témat závěrečných prací pro akademický rok 2021/2022 bude zveřejněna na webu katedry nejpozději do 22. října 2021.

Dům zahraniční spolupráce, příspěvková organizace MŠMT, hledá LEKTORA/LEKTORKU ČESKÉHO JAZYKA PRO VÝUKU STUDENTŮ NA URALSKÉ FEDERÁLNÍ UNIVERZITĚ V JEKATĚRINBURGU, RUSKO. Kandidát musí mít UKONČENÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM V OBORU ČESKÝ JAZYK IDEÁLNĚ V KOMBINACI S RUSKÝM JAZYKEM (není ale podmínkou), pozice je tedy vhodná pro absolventy magisterského studia, studenty doktorského studia či studenty posledního ročníku magisterského studia, kteří budou mít v době přijímacího řízení (začátek června) již složené závěrečné zkoušky. Termín podání přihlášek JE 21. 5. 2021.

Vážené studentky, vážení studenti,

informujeme vás o vyhlášení výběrového řízení na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v letním semestru akademického roku 2021/2022 (příští akademický rok).

Podrobnosti zájemcům sdělí zaměstnanci Oddělení pro zahraniční vztahy Pedagogické fakulty UK.

Seznam míst a univerzit, kterých se výzva týká, naleznete níže. Upozorňujeme, že počet míst platí pro celou univerzitu.

More »