Upozorňujeme studenty, kteří zpracovávají své závěrečné práce (bakalářské a diplomové), že 17. 12. vešlo v účinnost nové Opatření děkana PedF 38/2020 k závěrečným pracím.

Studenti jsou povinni se s tímto opatřením seznámit a řídit se jím při zpracování a odevzdání práce.

Dále se studenti řídí interními dokumenty a pravidly, která jsou platná na KRL.

Přílohy k tomuto opatření jsou ke stažení na úřední desce fakulty nebo v sekci Pro studenty > Bakalářské a diplomové práce.

V rámci Integračního centra Praha bude od příštího čtvrtka 5.11. probíhat online ruský konverzační klub pod vedením dobrovolnice Viiktorie, rodilé mluvčí z Ruska. Účast je zdarma a registrace probíhá na e-mailu dobrovolnici@icpraha.com

Tady je odkaz na FB událost, kde jsou shrnuty všechny důležité informace: https://www.facebook.com/events/268033737947215.

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a také v reakci na uzavření vysokých škol v Praze, a to nejméně do 31. října 2020 došlo ke zrušení plánovaných seminářů pro vyučující ruského jazyka. Nový termín bude zveřejněn nejpozději v průběhu prosince 2020, semináře se uskuteční do konce aktuálního školního roku.

Zajímavá místa v Rusku – lektorka Mgr. E. Vasilyeva, CSc.

Moderní didaktika ruštiny jako dalšího cizího jazyka – lektoři PhDr. L. Rozboudová, Ph.D., PhDr. J. Konečný, Ph.D.

Omlouváme se za komplikace. Přihlašování na tyto vzdělávací akce je otevřeno, přihlášky je možné zasílat průběžně.

S ohledem na vývoj epidemiologické situace došlo ke změně termínu, ve kterém proběhne vzdělávací akce DVPP Aktuální problémy výuky ruského jazyka. Omlouváme se všem přihlášeným za způsobené komplikace.

Přihlášky zůstávají v platnosti, nadále je otevřena možnost přihlašování na tuto vzdělávací akci, a to až do 30. 4. 2021.

Nový termín konání akce je 28. – 29. května 2021

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví!

Vzdělávací program Rusky bez českého akcentu, který byl plánován na 29. září 2021, je z organizačně-technických důvodů přesunut předběžně na 8. června 2020. Přihlášky lze podávat průběžně až do 30. dubna 2021. Již podané přihlášky zůstávají v platnosti!

Omlouvám se za komplikace a děkuji za pochopení.

Jakub Konečný, garant vzdělávacího programu