27. května 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář DVPP – Aktuální problémy výuky ruského jazyka · Categories: Nezařazené

Časová dotace semináře je 16 hodin (tj. odpovídá požadovanému rozsahu pro Šablony). Velmi se omlouváme, tato informace z informačního dopisu vypadla.

Program semináře

Více informací naleznete v nabídce programů a seminářů celoživotního vzdělávání na katedře.

Přihlásit se na seminář můžete prostřednictvím online přihlášky.

26. června 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Souborná zkouška a SZZ – podzimní termíny · Categories: Nezařazené

Vedoucí katedry rusistiky a lingvodidaktiky stanovuje následující termíny zkoušek:

Souborná zkouška: 5.9. 2017 od 9:00 hod v učebně R016

Státní závěrečná zkouška DIPLOMNÍ + obhajoby závěrečných prací: 15.9. 2017 od 9:00 hod  (PhDr. Rozboudová, Ph.D. – předsedkyně komise,  PhDr. Hříbková, CSc., PaedDr.Liptáková, Ph.D.- členové)

Státní závěrečná zkouška NEDIPLOMNÍ: 18.9. 2017 od 9:00 hod (PhDr. Rozboudová, Ph.D. – předsedkyně komise, doc. PhDr. Csiriková, CSc., PaedDr. Hlaváček – členové).

23. dubna 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na přednášku prof. Ivana Jesaulova · Categories: Nezařazené

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky srdečně zve všechny zájemce na přednášku významného ruského literárního vědce prof. Ivana Jesaulova

„Максим Горький: ницшеанец и соцреалист“,

která bude přednesena v ruském jazyce dne 27. 4. 2017 od 17.45 hod. v posluchárně č. 14, Celetná ulice 13.

18. dubna 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nabídka práce – lektorská stáž v Českém centru Kyjev · Categories: Nezařazené

PREFERUJEME STUDENTY BOHEMISTIKY / ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY, UKRAJINISTIKY ČI RUSISTIKY, není to však podmínkou – stážisté před odjezdem absolvují metodické zaškolení od Ústavu jazykové a odborné přípravy UK, se kterým spolupracujeme po metodické stánce. Hledáme lektory s vysokou mírou samostatnosti a týmové kooperace, s nadšením a nasazením, kteří svojí osobností a pedagogickými vlohami budou schopni zaujmout zájemce o aktivní znalost jazyka českého z řad široké veřejnosti. Důležitým faktorem bude také odvaha získat nové pracovní zkušenosti v zemi, která pro mnohé může být i životní výzvou. Nutností je znalost ukrajinštiny, ruštiny nebo angličtiny na aktivně komunikační úrovni.

PRŮBĚH STÁŽE

Kurzy probíhají v trimestrech (leden – duben, duben – červenec a září – prosinec) – stáž tak trvá 3 měsíce. Lektoři na celou dobu získávají status delegátů Českého centra Kyjev, které jim hradí cestu, ubytování a poskytuje také menší finanční příspěvek na náklady spojené s pobytem. Přibližný rozsah výuky je 20 hodin týdně. Její organizace je v režii místních koordinátorů, kterými disponujeme v každém výše uvedeném městě.

Kontakt:
PETRA LANDERGOTT
KOORDINÁTORKA JAZYKOVÝCH KURZŮ
ÚSEK ROZVOJE A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ, ČESKÁ CENTRA
Václavské nám. 816/49, 110 00 Praha 1
T: +420 234 668 254, M: +420 605 219 822
E: landergott@czech.cz

Links:

[1] http://www.czechcentres.cz/
[2] http://www.facebook.com/Ceskacentra
[3] http://kolbaba.pedf.cuni.cz/twitter.com/Ceska_centra
[4] http://www.czechplatform.cz/