11. ledna 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Studijní výměnný pobyt v Moskvě 2016 · Categories: Nezařazené

Jako každý květen už po dobu více než 40 let se studenti katedry rusistiky a lingvodidaktiky Univerzity Karlovy vydávají na osmidenní výměnný pobyt do Moskvy, který je jim umožněn právě díky dlouholeté tradici a přátelství, která naši školu s Moskevskou státní oblastní univerzitou spojují. Nejinak tomu bylo i letos. Letos se přihlásilo 7 studentek, které měly možnost navštívit jedno z nejkrásnějších měst světa, pyšnící se honosnými starobylými památkami s ojedinělou architekturou.

10. května nás tedy po hladkém přistání v Moskvě čekalo velmi vřelé uvítání ze strany fakulty ruské filologie spojené s menším občerstvením, které se skládalo především ze specialit ruské kuchyně. V průběhu oněch 8 dní nás ruští studenti přijali mezi sebe a neváhali nám pomoci s jakýmkoli problémem, a kromě základního programu, který zahrnuje návštěvu nejznámějších míst, jako je například Kreml, nás provedli na naše přání i místy, která jinak očím běžných turistů zůstávají skrytá.

More »

17. prosince 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktualizace informací o studiu programů CŽV · Categories: Nezařazené

Došlo k aktualizaci sekce pro zájemce o studium programů celoživotního vzdělávání. Všechny programy nabízené naší katedrou jsou akreditovány v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT. Vybrané vzdělávací programy splňují požadavky vyhlašovaných šablon.

Sekce je rozdělena do dvou částí:

  1. CŽV – Ruský jazyk, která obsahuje informace o dvou „dlouhodobých“ programech zaměřených na výkon povolání (rozšiřující studium a doplňující didaktické studium). Přihlášky na tyto programy se podávají prostřednictvím oficiálního univerzitního systému a jejich zpracování je zpoplatněno administrativním poplatkem.
  2. CŽV – semináře, která obsahuje nabídku „krátkodobých“ vzdělávacích programů (zájmové vzdělávání). Přihlášky se podávají prostřednictvím online přihlášky na webu katedry, přihlášení je zdarma, hradí se pouze poplatek za seminář.

Aktuální přehled všech vzdělávacích programů, které naše katedra nabízí, je k dispozici po kliknutí na nabídku CŽV v hlavním menu. Informace jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.

18. listopadu 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nové knihy (učebnice, slovníky, výukové materiály) v knihovním fondu · Categories: Nezařazené

Upozorňujeme studenty, že z prostředků projektu „Inovace výuky didaktiky ruského jazyka na katedře rusistiky a lingvodidaktiky“ byly do knihovního fondu fakulty pořízeny nové knihy. Ty bude po jejich akvizici možné si v knihovně vypůjčit.

Kompletní seznam je uveden v příloze.

krl_ucebnice_knihy_knihovna

18. listopadu 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Souborná zkouška · Categories: Nezařazené

Termín souborné zkoušky pro bakalářské i navazující magisterské studium je v SIS vypsán na 16.12.2016.