16. března 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Termín klauzurní práce a SZZ · Categories: Nezařazené

Vedoucí KRL vypisuje termín klauzurní práce pro Bc. i NMgr. studium na 21.5. 2018 od 9 hodin (učebna R 010B).

Termíny SZZ a obhajob:

Obhajoby závěrečných a diplomových prací a  SZZ diplomní – 29.5.2018 od 9 hod.

SZZ nediplomní – 4.6.2018 od 9 hod.

26. února 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Studentské hodnocení výuky · Categories: Nezařazené

Děkujeme všem studentům katedry rusistiky a lingvodidaktiky, kteří se zapojili do studentského hodnocení výuky a poskytli nám velmi cennou zpětnou vazbu, které si vážíme.

18. ledna 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace ke zkoušce u předmětu Cizí jazyk II: ruština OK0601139 (letní semestr) · Categories: Nezařazené

Předmět je určen pro studenty kombinované formy studia oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, vyučujícím (zkoušejícím) je PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (jakub.konecny(at)pedf.cuni.cz), všechny potřebné informace budou sděleny na setkání, které v LS 2017/18 proběhne ve úterý 20.2.2018 od 16:15 v učebně R122.

29. prosince 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 42. celostátní seminář k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků · Categories: Nezařazené

Dovolujeme si vás pozvat na

42. celostátní seminář k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků

na téma

Simulační a rolové hry ve výuce cizích jazyků

 Seminář se bude konat ve čtvrtek 8. února 2018 od 12:30 do 15:00 v posluchárně R210 PedF UK v ulici Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 2. patro. Prezence účastníků bude zahájena ve 12:00.

Vystupující

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. – PedF UJEP Ústí nad Labem

Využití metody simulace ve výuce cizích jazyků

Mgr. Karel Žďárek, Ph.D. – PedF UK Praha

Rozhlasová rolová hra – využití kontextu fiktivního rozhlasového vysíláni ve výuce cizího jazyka

 

Pozvánka v PDF