20. února 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologí · Categories: Nezařazené

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky nabízí nově vytvořený osmihodinový vzdělávací program (s platnou akreditací v rámci DVPP do 02/2020) pro učitele ruského jazyka základních a středních škol. Více informací naleznete v sekci CŽV – Semináře.

Lektoři semináře: Mgr. Veronika Kaplanová, PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.

25. ledna 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Možnost studia v Ruské federaci – náborový leták (RSVK) · Categories: Nezařazené

Ruské středisko vědy a kultury v Praze (RSVK) informuje o výběrovém řízení na uchazeče o studium v Ruské federaci.

Jedná se o studium v Ruské federaci, které se hradí z prostředků Ruské federace, tj. pro uchazeče z řad cizinců a krajanů zdarma. Během studia (mimo Letní školu a druhé
vysokoškolské vzdělání) se vyplácí stipendium ve výši, kterou dostávají ruští studenti (cca 1400 rublů měsíčně; záleží na regionu, VŠ a prospěchu). Ubytování se poskytuje na
studentské koleji, cena viz na www stránkách příslušné VŠ. Během studia/stáže uchazeč má status ruského studenta, na kterého se vztahují všechny studentské slevy (městská
doprava, studentská jídelna, knihovna atd.), všechna práva a povinnosti.

Informace česky

Informace rusky

11. ledna 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Studijní výměnný pobyt v Moskvě 2016 · Categories: Nezařazené

Jako každý květen už po dobu více než 40 let se studenti katedry rusistiky a lingvodidaktiky Univerzity Karlovy vydávají na osmidenní výměnný pobyt do Moskvy, který je jim umožněn právě díky dlouholeté tradici a přátelství, která naši školu s Moskevskou státní oblastní univerzitou spojují. Nejinak tomu bylo i letos. Letos se přihlásilo 7 studentek, které měly možnost navštívit jedno z nejkrásnějších měst světa, pyšnící se honosnými starobylými památkami s ojedinělou architekturou.

10. května nás tedy po hladkém přistání v Moskvě čekalo velmi vřelé uvítání ze strany fakulty ruské filologie spojené s menším občerstvením, které se skládalo především ze specialit ruské kuchyně. V průběhu oněch 8 dní nás ruští studenti přijali mezi sebe a neváhali nám pomoci s jakýmkoli problémem, a kromě základního programu, který zahrnuje návštěvu nejznámějších míst, jako je například Kreml, nás provedli na naše přání i místy, která jinak očím běžných turistů zůstávají skrytá.

More »

17. prosince 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktualizace informací o studiu programů CŽV · Categories: Nezařazené

Došlo k aktualizaci sekce pro zájemce o studium programů celoživotního vzdělávání. Všechny programy nabízené naší katedrou jsou akreditovány v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT. Vybrané vzdělávací programy splňují požadavky vyhlašovaných šablon.

Sekce je rozdělena do dvou částí:

  1. CŽV – Ruský jazyk, která obsahuje informace o dvou „dlouhodobých“ programech zaměřených na výkon povolání (rozšiřující studium a doplňující didaktické studium). Přihlášky na tyto programy se podávají prostřednictvím oficiálního univerzitního systému a jejich zpracování je zpoplatněno administrativním poplatkem.
  2. CŽV – semináře, která obsahuje nabídku „krátkodobých“ vzdělávacích programů (zájmové vzdělávání). Přihlášky se podávají prostřednictvím online přihlášky na webu katedry, přihlášení je zdarma, hradí se pouze poplatek za seminář.

Aktuální přehled všech vzdělávacích programů, které naše katedra nabízí, je k dispozici po kliknutí na nabídku CŽV v hlavním menu. Informace jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.