Proběhla aktualizace termínů konání vzdělávacích akcí v programu celoživotního vzdělávání s akreditací DVPP. Jedná se o vzdělávací akce, které je možné financovat ze ŠABLON II v rámci šablony Cizí jazyk.

Více informací o jednotlivých akcích naleznete v nabídce CŽV – semináře.

Název programuGarant programuTermín konáníPřilášení doPřihláška
Aktuální problémy výuky ruského jazykaPhDr. Rozboudová, Ph.D.02. – 03. 10. 202031.08.2020otevřít
Rusky bez českého akcentuPhDr. Konečný, Ph.D.29.09.202004.09.2020otevřít
Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologiíPhDr. Konečný, Ph.D.19.01.202115.12.2020otevřít
Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazykaPhDr. Konečný, Ph.D.09.02.202115.01.2020otevřít
Zajímavá místa v RuskuPhDr. Konečný, Ph.D.07.10.202015.09.2020otevřít
Formování komunikační kompetence v ruském jazyce na základní školePaedDr. Liptáková, Ph.D.11.09.202020.08.2020otevřít
Moderní didaktika ruštiny jako dalšího cizího jazykaPhDr. Rozboudová, Ph.D.13.-14.11.
11.-12.12.
2020
15.10.2020otevřít

S ohledem na současnou situaci a zrušení prezenční výuky ve studijních programech všech forem výuky jsou až do odvolání zrušeny všechny plánované vzdělávací programy CŽV.

Příjem přihlášek do všech programů probíhá průběžně! Je tedy možné se stále hlásit!

Podrobnosti k termínům obdrží všichni přihlášení účastníci emailem.

Děkujeme za pochopení!

S ohledem na vyhlášení stavu nouze v České republice a také mimořádná opatření vlády, která jsou v současné době v platnosti a také na základě rozhodnutí rektora UK o zrušení prezenční výuky ve všech formách studia bylo rozhodnuto o zrušení konání vzdělávacího programu CŽV – Zajímavá místa v Rusku, který se měl uskutečnit ve středu 1. 4. 2020.

Termín konání semináře byl přesunut na červen 2020, přesné datum bude stanoveno, nicméně o definitivním konání semináře se rozhodne až s ohledem na vývoj současné situace.

S ohledem na posun termínu konání na semináře dochází také k posunu termínu pro přihlášení – tj. na seminář je stále možné zasílat přihlášky.

Ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN, viz http://ipc1.cuni.cz/dokumenty/mimoradneopatreni.pdf,  se s účinností od zítřka tj. 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů na výuce, a to bez ohledu na formu studia (prezenční, distanční a kombinované). Doporučujeme dle typu a formy výuky zvážit možnosti distančního zdělávání.

S účinností od 10. 3. od 18:00 hodin se ruší veškerá slavnostní shromáždění (promoce apod.) na UK.

S účinností od 10. 3. od 18:00 hodin se ruší veškerá shromáždění (konference a sympozia, sportovní akce a další akce) s předpokládanou účastí nad sto osob.

Doporučujeme fakultám UK a součástem UK, aby zvážily konání akcí s předpokládanou účastí do sto osob.

Toto prohlášení bylo učiněno ve 11:45 hodin a budou následovat další podrobnosti.

Sledujte také https://www.cuni.cz pro více informací.

Кафедра русистики и лингводидактики Педагогического факультета Карлова университета представляет Вашему вниманию возможность заочной формы участия и публикации статьи в рецензированном электронном сборнике конференции Пражская Русистика 2020.

Издание данного сборника предусмотрено в электронном виде (с получением ISBN и нумерацией страниц и присвоением DOI) для того, чтобы можно было предъявить отчетные данные о публикации в рамках соответствующих правил. Сборник планируется отправить на рассмотрение для регистрации в базе данных WoS.

More »

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky nabízí dva druhy programů s akreditací v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedná se o zájmové programy (krátkodobé v rozsahu 8, 16 a 24 hodin) a programy na výkon povolání.

Všechny důležité informace vč. termínů konání seminářů a uzávěrky přihlášek naleznete v přiloženém souboru a také na webu katedry v nabídce CŽV > CŽV – semináře

Na vzdělávací akce se přihlašujte prostřednictvím online přihlášky.

10. února 2020 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Problém s formulářem přihlášek · Categories: Nezařazené

Z technických důvodů je aktuálně online formulář přihlášky na vzdělávací programy KRL v rámci celoživotního vzdělávání mimo provoz. V případě zájmu o některý z nabízených programů nás, prosím, kontaktujte emailem na adrese jakub.konecny(at)pedf.cuni.cz.

Věříme, že v nejbližších dnech bude problém vyřešen a přihláška zase bude fungovat.

Omlouváme se za vzniklé komplikace.