15. května 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Změna konzultačních hodin · Categories: Nezařazené

V úterý 16. května 2017 jsou zcela zrušeny konzultační hodiny vedoucí katedry, dr. Rozboudové. V případě potřeby můžete vyučující kontaktovat emailem. Také upozorňujeme, že konzultační hodiny dr. Konečného budou probíhat mimořádně od 11:45 do 12:30.

08. května 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nabídka letní školy – stipendium pro 1 zájemce · Categories: Nezařazené

МОСТ НАД ВОЛГОЙ

Летняя школа Мининского университета – 2017

Факультет гуманитарных наук  Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  образования «Нижегородский государственный  педагогический университет имени Козьмы Минина» (Мининский университет) открывает в августе 2017 года летнюю школу  «Мост над Волгой» для студентов из славянских стран и стран Балтии, профессионально изучающих русский язык, культуру и литературу России. Заявка на реализацию  проекта (2016/II-256), направленного на  развитие межкультурного диалога, поддержана  фондом  «Русский мир».

Время проведения летней школы с 13.08. 2017  по  27. 08. 2017

Více informací naleznete v přiloženém souboru.

V případě zájmu, prosím, zašlete níže uvedené dokumenty v elektronické podobě L. Rozboudové nebo J. Konečnému emailem nejpozději do 16.5.2017 do 20:00 hodin. V případě, že bude více zájemců o stipendium, budou všichni kontaktováni ohledně dalšího postupu. Na dokumenty doručené po termínu nebude brán zřetel.

Požadované dokumenty:

  1. PŘIHLÁŠKA (formulář je součástí informačního dokumentu)
  2. KOPIE CESTOVNÍHO DOKLADU
  3. MOTIVAČNÍ DOPIS (v českém jazyce)
  4. VÝPIS ZNÁMEK (v českém jazyce)
24. dubna 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nepřítomnost dr. Konečného 2.5. · Categories: Nezařazené

V úterý 2. května 2017 je zrušena výuka i konzultace J. Konečného. V případě potřeby můžete vyučujícího kontaktovat emailem.

23. dubna 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na přednášku prof. Ivana Jesaulova · Categories: Nezařazené

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky srdečně zve všechny zájemce na přednášku významného ruského literárního vědce prof. Ivana Jesaulova

„Максим Горький: ницшеанец и соцреалист“,

která bude přednesena v ruském jazyce dne 27. 4. 2017 od 17.45 hod. v posluchárně č. 14, Celetná ulice 13.

18. dubna 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nabídka práce – lektorská stáž v Českém centru Kyjev · Categories: Nezařazené

PREFERUJEME STUDENTY BOHEMISTIKY / ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY, UKRAJINISTIKY ČI RUSISTIKY, není to však podmínkou – stážisté před odjezdem absolvují metodické zaškolení od Ústavu jazykové a odborné přípravy UK, se kterým spolupracujeme po metodické stánce. Hledáme lektory s vysokou mírou samostatnosti a týmové kooperace, s nadšením a nasazením, kteří svojí osobností a pedagogickými vlohami budou schopni zaujmout zájemce o aktivní znalost jazyka českého z řad široké veřejnosti. Důležitým faktorem bude také odvaha získat nové pracovní zkušenosti v zemi, která pro mnohé může být i životní výzvou. Nutností je znalost ukrajinštiny, ruštiny nebo angličtiny na aktivně komunikační úrovni.

PRŮBĚH STÁŽE

Kurzy probíhají v trimestrech (leden – duben, duben – červenec a září – prosinec) – stáž tak trvá 3 měsíce. Lektoři na celou dobu získávají status delegátů Českého centra Kyjev, které jim hradí cestu, ubytování a poskytuje také menší finanční příspěvek na náklady spojené s pobytem. Přibližný rozsah výuky je 20 hodin týdně. Její organizace je v režii místních koordinátorů, kterými disponujeme v každém výše uvedeném městě.

Kontakt:
PETRA LANDERGOTT
KOORDINÁTORKA JAZYKOVÝCH KURZŮ
ÚSEK ROZVOJE A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ, ČESKÁ CENTRA
Václavské nám. 816/49, 110 00 Praha 1
T: +420 234 668 254, M: +420 605 219 822
E: landergott@czech.cz

Links:

[1] http://www.czechcentres.cz/
[2] http://www.facebook.com/Ceskacentra
[3] http://kolbaba.pedf.cuni.cz/twitter.com/Ceska_centra
[4] http://www.czechplatform.cz/