13. ledna 2019 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 43. celostátní seminář k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků · Categories: Nezařazené

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky zve všechny zájemce na

43. celostátní seminář k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků

na téma

Mezipředmětové vztahy ve výuce cizích jazyků

Seminář se bude konat ve čtvrtek 21. února 2019 od 14:00 do 17:00 v posluchárně R016 PedF UK v ulici Magdalény Rettigové 4, Praha 1. Posluchárna se nachází v přízemí – přes dvorek v zadním traktu budovy. Prezence účastníků bude zahájena ve 13:30.

Vystupující:

Ing. Karolína Duschinská, Ph.D., PhDr. Mgr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.: Virtuální muzeum ve výuce cizích jazyků – 30 min
PhDr. Petra Besedová, Ph.D.: Interdisciplinarita ve výzkumu v oblasti didaktiky cizích jazyků – 30 min
PhDr. Sylva Nováková, Ph.D.: Interdisciplinarita ve výuce cizích jazyků se zaměřením na francouzštinu – 50 min

08. ledna 2019 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Пражская Русистика 2019 – конференция · Categories: Nezařazené

Кафедра русистики и лингводидактики Педагогического факультета Карлова университета представляет вниманию студентов, обучающихся в рамках магистерских и аспирантских учебных программ в области русистики, возможность участия  (в очной или заочной форме) и публикации статьи в рецензированном электронном сборнике конференции Пражская Русистика 2019. Конференция состоится 28 мая 2019 г. на Педагогическом факультете Карлова университета в Праге – приглашение и форма для заявки находятся ниже.

Приглашение – очная форма участия

Приглашение – заочная форма участия

Заявка

18. prosince 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka · Categories: Nezařazené

Nabídka nového semináře pro učitele ruského jazyka

Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka

Termíny konání: 5. února 2019 od 9:30

Místo konání: Magdaleny Rettigové 4, Praha 1, učebna R130

Délka programu: 8 hodin (splňuje podmínky pro financování z Šablon pro ZŠ a SŠ)

Číslo akreditace v rámci programu DVPP: 14219/2018-1-629

Cena: 800 Kč

Ke stažení: