01. prosince 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zrušení výuky dr. Konečného 6.12. od 14:30 · Categories: Nezařazené

V úterý 6. 12. 2016 bude výuka J. Konečného probíhat pouze do 14:30. Veškerá následující výuka (Korektivní kurz fonetiky I, Fonetika RJ – přednáška i oba semináře) se z důvodu účasti na fakultní schůzce garantů studia CŽV programů ruší. Zadání a úkoly byly studentům sděleny.

Konzultační hodiny a dopolední přítomnost J. Konečného na katedře zůstávají v platnosti.

18. listopadu 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nové knihy (učebnice, slovníky, výukové materiály) v knihovním fondu · Categories: Nezařazené

Upozorňujeme studenty, že z prostředků projektu „Inovace výuky didaktiky ruského jazyka na katedře rusistiky a lingvodidaktiky“ byly do knihovního fondu fakulty pořízeny nové knihy. Ty bude po jejich akvizici možné si v knihovně vypůjčit.

Kompletní seznam je uveden v příloze.

krl_ucebnice_knihy_knihovna

18. listopadu 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Souborná zkouška · Categories: Nezařazené

Termín souborné zkoušky pro bakalářské i navazující magisterské studium je v SIS vypsán na 16.12.2016.

27. října 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro studenty – setkání s ruskou spisovatelkou Annou Matvejevovou · Categories: Nezařazené

Významná současná ruská prozaička Anna Matvejevová bude v první polovině listopadu na návštěvě v České republice. Během svého pobytu absolvuje řadu akcí a setkání nejen se studenty. Více informací o spisovatelce a také program její návštěvy naleznete na webu České asociace rusistů.