13. srpna 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Změna sídla katedry · Categories: Nezařazené

V souvislosti s nadcházející rekonstrukcí budovy v Celetné byla katedra rusistiky a lingvodidaktiky dočasně dislokována do náhradních prostor. Již nyní nás naleznete na adrese Spálená 10 (ve vnitřním průchodu jsou zvonky). Katedra sídlí v prostorech ve 2. podlaží. Momentálně není funkční telefonické spojení na katedru, pro kontakt, prosím, používejte výhradně emailovou komunikaci.

Výuka oborových předmětů pro studenty KRL bude probíhat částečně v budově v ulici Magdaleny Rettigové, z větší části v učebnách Vyšší odborné školy publicistiky Praha (Opatovická 160/18) – průchod také ze Spálené ulice.

19. července 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pro studenty – opatření ke zpracování závěrečných prací v AR 2017/2018 · Categories: Nezařazené

Upozorňujeme studenty 2. roč. Bc. a 1. roč. NMgr. a také studenti, kteří již zpracovávají svou závěrečnou práci, že byly aktualizovány požadavky ke zpracování vč. závazných termínů pro postup a také instrukce ke zpracování závěrečných prací. Všechny dokumenty a informace naleznete v části Pro studenty > Bakalářské a diplomové práce. Studenti jsou povinni se uvedenými instrukcemi řídit a dodržovat pravidla a termíny postupu zpracování závěrečné práce.

Nabízená témata závěrečných prací pro AR 2017/18 budou zveřejněna na webu KRL v termínu stanovém harmonogramem příslušného akademického roku.

Studenti, kteří chtějí své závěrečné práce zpracovávat pod vedením členů KRL a obhajovat je na této katedře jsou povinni se před zahájením zpracování seznámit se všemi dokumenty, které se této problematiky týkají.

27. května 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář DVPP – Aktuální problémy výuky ruského jazyka · Categories: Nezařazené

Časová dotace semináře je 16 hodin (tj. odpovídá požadovanému rozsahu pro Šablony). Velmi se omlouváme, tato informace z informačního dopisu vypadla.

Program semináře

Více informací naleznete v nabídce programů a seminářů celoživotního vzdělávání na katedře.

Přihlásit se na seminář můžete prostřednictvím online přihlášky.

20. srpna 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nový interaktivní displej pro výuku didaktických disciplín · Categories: Nezařazené

V rámci řešení projektu Inovace výuky didaktických disciplín na katedře rusistiky a lingvodidaktiky (v období 2016 – 2018) byl pořízen nový interaktivní displej SMART, který bude využíván při výuce didaktických disciplín KRL. Studenti tak budou mít možnost se seznámit s touto technologií v vyzkoušet si její možnosti a fungování ještě před nástupem do praxe.

Momentálně je displej instalován v učebně R103, kterou bude naše katedra dočasně využívat pro výuku vybraných předmětů.

19. července 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nové akreditace DVPP na KRL · Categories: Nezařazené

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky získala na další tři roky (do července 2020) akreditaci v programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro realizaci dvou vzdělávacích programů na výkon povolání. Po jejich absolvování (za předpokladu splnění zákonem stanovených podmínek) jem ožné získat kvalifikaci učitele ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – tříleté rozšiřující studium

Doplňující didaktické studium ruského jazyka – 70 hodin

Přihlášky je možné podávat přes univerzitní systém – na fakultních stránkách CŽV kliknutím na odkaz u příslušného vzdělávacího programu.

26. června 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Souborná zkouška a SZZ – podzimní termíny · Categories: Nezařazené

Vedoucí katedry rusistiky a lingvodidaktiky stanovuje následující termíny zkoušek:

Souborná zkouška: 5.9. 2017 od 9:00 hod v učebně R016

Státní závěrečná zkouška DIPLOMNÍ + obhajoby závěrečných prací: 15.9. 2017 od 9:00 hod  (PhDr. Rozboudová, Ph.D. – předsedkyně komise,  PhDr. Hříbková, CSc., PaedDr.Liptáková, Ph.D.- členové)

Státní závěrečná zkouška NEDIPLOMNÍ: 18.9. 2017 od 9:00 hod (PhDr. Rozboudová, Ph.D. – předsedkyně komise, doc. PhDr. Csiriková, CSc., PaedDr. Hlaváček – členové).