18. ledna 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace ke zkoušce u předmětu Cizí jazyk II: ruština OK0601139 (letní semestr) · Categories: Nezařazené

Předmět je určen pro studenty kombinované formy studia oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, vyučujícím (zkoušejícím) je PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (jakub.konecny(at)pedf.cuni.cz), všechny potřebné informace budou sděleny na setkání, které v LS 2017/18 proběhne ve úterý 20.2.2018 od 16:15 v učebně R122.

29. prosince 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 42. celostátní seminář k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků · Categories: Nezařazené

Dovolujeme si vás pozvat na

42. celostátní seminář k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků

na téma

Simulační a rolové hry ve výuce cizích jazyků

 Seminář se bude konat ve čtvrtek 8. února 2018 od 12:30 do 15:00 v posluchárně R210 PedF UK v ulici Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 2. patro. Prezence účastníků bude zahájena ve 12:00.

Vystupující

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. – PedF UJEP Ústí nad Labem

Využití metody simulace ve výuce cizích jazyků

Mgr. Karel Žďárek, Ph.D. – PedF UK Praha

Rozhlasová rolová hra – využití kontextu fiktivního rozhlasového vysíláni ve výuce cizího jazyka

 

Pozvánka v PDF

10. prosince 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Termíny SZZ leden 2018 · Categories: Nezařazené

Vedoucí KRL vypisuje tyto termíny SZZ bakalářského i navazujícího magisterského studia:

obhajoby  15.1. 2018 od 11.00 v Malém sále (předsedkyně komise: dr.Rozboudová, členové: dr.Hlaváček,dr.Liptáková)

přihlášené studentky: A.Holečková, A.Koldcsiterová

 

ústní zkouška  – diplomní    15.1. 2018 od 11.00 v Malém sále (předsedkyně komise: dr.Rozboudová, členové: dr.Hlaváček,dr.Liptáková)

 

ústní zkouška  – nediplomní  22.1. 2018 od 9.00 v učebně R010B (předsedkyně komise: dr.Liptáková, členové: dr.Žofková, dr.Hříbková)

přihlášené studentky:  M.Vejběrová

07. prosince 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nové OpaD 37/2017 – O podrobnostech pro závěrečné práce · Categories: Nezařazené

Dne 6. prosince 2017 bylo vydáno nové Opatření děkana Pedagogické fakulty UK, které nahrazuje předcházející a které stanovuje požadavky na formální úpravu závěrečných prací. Student je povinen se s tímto opatřením seznámit a při zpracování závěrečné práce (bakalářské či diplomové) na katedře rusistiky a lingvodidaktiky je bezvýhradně dodržovat. Součástí tohoto opatření (jako přílohy ke stažení ve formátu DOCX) jsou také vzory zpracování úvodních stránek.

Opatření děkana 37/2017

Příloha 1 – Bakalářská práce

Příloha 2 – Diplomová práce

V části Pro studenty > Bakalářské a diplomové práce jsou uvedeny aktualizované informace vč. vzorů platných pro KRL.