07. prosince 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nové OpaD 37/2017 – O podrobnostech pro závěrečné práce · Categories: Nezařazené

Dne 6. prosince 2017 bylo vydáno nové Opatření děkana Pedagogické fakulty UK, které nahrazuje předcházející a které stanovuje požadavky na formální úpravu závěrečných prací. Student je povinen se s tímto opatřením seznámit a při zpracování závěrečné práce (bakalářské či diplomové) na katedře rusistiky a lingvodidaktiky je bezvýhradně dodržovat. Součástí tohoto opatření (jako přílohy ke stažení ve formátu DOCX) jsou také vzory zpracování úvodních stránek.

Opatření děkana 37/2017

Příloha 1 – Bakalářská práce

Příloha 2 – Diplomová práce

V části Pro studenty > Bakalářské a diplomové práce jsou uvedeny aktualizované informace vč. vzorů platných pro KRL.

27. listopadu 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Upozornění na nové OpaD 35/2017 · Categories: Nezařazené

Upozorňujeme studenty, že v souvislosti s elektronickým odevzdáváním závěrečných prací došlo ke změně textu Prohlášení, které je uváděno na druhém listu (po titulním listu) v práci. V části Pro studenty > Bakalářské a diplomové práce naleznete aktuální informaci i text prohlášení, dále také aktualizovaný vzor úvodních stránek závěrečných prací.

Pro studenty zimních obhajob 2017/18 (leden 2018)

Pokud jste svoji práci odevzdali před oficiálním vyhlášením (tj. do 23.11.), studijní oddělení si samo upraví text prohlášení. Pokud budete práci odevzdávat po 23.11., je nutné, aby již obsahovala aktuální znění prohlášení.

 

23. listopadu 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Termín souborné zkoušky · Categories: Nezařazené

Souborná zkouška byla změněna na klauzurní práci a její termín je vypsán v SIS na 9.1. 2018. Případné problémy s přihlašováním řešte s dr.Liptákovou.

31. října 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Změna KH vedoucí katedry · Categories: Nezařazené

Od 31.10. následující 4 týdny (do konce listopadu) jsou změněny konzultační hodiny PhDr. Lenky Rozboudové, Ph.D: úterý od 17:00 hodin.

23. října 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zrušení KH · Categories: Nezařazené

J. Konečný ruší dne 24.10.2017 své konzultační hodiny. V případě potřeby je možné kontaktovat vyučujícího emailem.