24. června 2019 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nabídka nových vzdělávacích programů DVPP · Categories: Nezařazené

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky PedF UK získala akreditaci v systému DVPP pro tři nové krátkodobé vzdělávací programy. Nabízeny budou (společně s již dříve akreditovanými programy) od akademického roku 2019/2020.

NázevGarantAkreditacePlatnost
Zajímavá místa v RuskuPhDr. Konečný, Ph.D.16033/2019-1-69306/2022
Formování komunikační kompetence v ruském jazyce na základní školePaedDr. Liptáková, Ph.D.16033/2019-1-69306/2022
Moderní didaktika ruštiny jako dalšího cizího jazykaPhDr. Rozboudová, Ph.D.16033/2019-1-69306/2022

Zobrazit kompletní nabídku nabízených programů s akreditací DVPP

05. února 2019 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozvrh předmětů Fonetika RJ II, Morfologie RJ I – letní semestr 2018/19 · Categories: Nezařazené

Rozvrh v letním semestru bude následující:
Skupina S1 – rodilí mluvčí:
Fonetika RJ II – přednáška: liché týdny (1. týden semestru a dále): 13:30, V122, sudé týdny (2. týden semestru a dále): 10:45, V122
Fonetika RJ II – seminář: JEN liché týdny (1. týden semestru a dále): 16:15, V122 – 90 minut
Morfologie RJ I – seminář: liché týdny (1. týden semestru a dále): 15:20, V122, sudé týdny (2. týden semestru a dále): 17:10, V122
Morfologie RJ I – přednáška: liché týdny (1. týden semestru a dále): 14:25, V122, sudé týdny (2. týden semestru a dále): 18:05, V122

Skupina S2 – Čeští studenti
Fonetika RJ II – přednáška: liché týdny (1. týden semestru a dále): 13:30, V122, sudé týdny (2. týden semestru a dále): 10:45, V122
Fonetika RJ II – seminář: každý týden: 9:50, S303
Morfologie RJ I – přednáška: liché týdny (1. týden semestru a dále): 14:25, V122, sudé týdny (2. týden semestru a dále): 18:05, V122

Lichými týdny jsou myšleny logické týdny semestru, tj. 1., 3., 5., 7., 9., 11.

Sudými týdny jsou myšleny logické týdny semestru, tj. 2., 4., 6., 8., 10., 12.

Konkrétní data naleznete v SIS.

13. ledna 2019 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 43. celostátní seminář k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků · Categories: Nezařazené

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky zve všechny zájemce na

43. celostátní seminář k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků

na téma

Mezipředmětové vztahy ve výuce cizích jazyků

Seminář se bude konat ve čtvrtek 21. února 2019 od 14:00 do 17:00 v posluchárně R016 PedF UK v ulici Magdalény Rettigové 4, Praha 1. Posluchárna se nachází v přízemí – přes dvorek v zadním traktu budovy. Prezence účastníků bude zahájena ve 13:30.

Vystupující:

Ing. Karolína Duschinská, Ph.D., PhDr. Mgr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.: Virtuální muzeum ve výuce cizích jazyků – 30 min
PhDr. Petra Besedová, Ph.D.: Interdisciplinarita ve výzkumu v oblasti didaktiky cizích jazyků – 30 min
PhDr. Sylva Nováková, Ph.D.: Interdisciplinarita ve výuce cizích jazyků se zaměřením na francouzštinu – 50 min